29 september 2019

Pengeprioriteringene til de blå globalistene i regjering

Det er vanskelig å forstå hva de blå høyrepolitikerne anser viktigst å bruke penger på, i disse "klimatider", der de hauser opp om at ragnarokk kommer, om vi ikke finner oss i å betale inn enda flere "klimaskatter", som Høyre-regjeringen kan sluse over til EU og den nye verdensorden. Det er ingen grenser for skremselspropaganda om klimaet, der det hamres inn fra alle mediene, fra alle vinkler. Alt, absolutt hver en normalt liten bekk, normalt flyter over av vann av og til ved mye regn, adresseres klimakrisen. Det er blitt til det sykelige, og minner om en slags "klimasekt", der flokken går blindt rett frem etter klimapastors messing og befaling. Få journalister går tilbake i historien og viser til at det som skjer nå, også har vært normaliteter som har skjedd også for både ti og hundrer av år tilbake. Når de gir ut statistikker så er det nøye cherrypicking av informasjon. (Cherrypicking: Man henter nøye ut de små ting i store forhold og saker, som kan tjene skriverens sak, alle andre opplysninger blir skjøvet til side og ikke vurdert med. Noe som gir et helt feilaktig bilde av saken. Cherrypicking blir ofte brukt av dårlige ledere, for å diskreditere andre, som hersketeknikk.)
Jeg kan ofte bare se absurditeter hva gjelder regjeringens bruk av folkets skattepenger, mens folket blir stadig strupet hardere og hardere med skatter og avgifter. De alle globalistenes mål er å holde befolkningen akkurat så fattig at folket ikke går til fysisk opprør. Hver en krone som kan stjeles fra lommene til folk, tar de uredelige politikerne, som ikke lenger tjener folket og nasjonalstaten. Der de annonserer høylydt i mediene at de har gitt noe til folket, og da de med minst fra før, så kan man være sikker på at de har gjort andre trekk i andre inntekter, eller har fjernet fordeler fra andre skattereduksjoner, eller velferdsordninger. Kjøpekraften til de som lite har blir stadig dårligere. - Det mens de stadig bevilger seg stadig mer og særordninger for seg selv. Det er kvalmt hvordan de skjalter med folkets midler og begunstiger seg selv, gang på gang. Gjør de store blemmer, så går de ut med at "jeg tar ansvar", men tar noen ansvar, så følger det konsekvenser med. De kan tillate seg å rote vekk mange hundretalls millioner av folkets skattepenger og statsinntekter, som jo er folkets penger, med å si "jeg tar ansvar". Ikke noe av det får følger for de personlig. De fortsetter bare vanstyret, uten kompetanse, uten vett til å gjøre endringer. Trekker man det lenger ned, så kan man adressere det samme til kommunal forvaltning og ledere i kommunale enheter. Rådmenn, går stadig ut med strammere budsjett til kommunen, men når dårlig og manglende ledelse florerer, så rammer det hele befolkningen til sist, som må betale regningen, for overforbruket fra ledelse som ikke besitter kompetanse til å ha de ansvar de er gitt. Hvem er det som ansetter all den kompetanseløse ledelse i enkelte kommuner. Ledere som sitter bortgjemt på kontorer, og er så fjernt fra den daglige drift at de verken ser behovene, eller samspillet som må være på plass for å kunne ha en forsvarlig drift? De fleste ledere i kommunale enheter har også småledere under seg, men de blir gitt også de lukrative vaktene, så de kan gå tidlig hjem fra jobb. Noe de fleste voksne med familie ønsker, for å opprettholde en grei familiestruktur. Ute i enhetene så er det kaos. Ansatte blir syke og sykemeldt over lang tid av utbrenthet på grunn av den manglende styringen. Penger blir brukt som fulle sjømenn på land, der ledere sitter bortgjemt på sine kontorer, og ikke ser ute i enhetene hva som er av utstyr og behovene. Det kastet og sløses noe vanvittig. For folk og drivere i privat næring, så er det en absurd måte å drive på, der man der må ha inntjening for å kunne skape og forbruke. Man må betale av egen lomme. Sløsing rammer privat. Men derfra...

Når man ser prioriteringene regjeringen gjør hva gjelder pengebruk, og den messing som foregår om klima i alle statskanaler, fra fjernsyn til tabloidavisene, så kan man bare undre på om "det er noen hjemme", hos de styrende politikere. Det er absurd at organisasjonen ikke skal få en krone i statstøtte, for å bidra stort til å rense Oslofjorden, der man de senere år har sett bilder av fisk, fugl og sjødyr som er funnet døde, full av plast i magen. Hva tenker politikerne på? Nok prat! Kom til handling!"Organisasjonen SOS Oslofjorden jobber med å rense Oslofjorden for avfall, teiner, garn og annet mennesker etterlater, for å redde miljøet og økosystemene. På sine nettsider skriver organisasjonen følgende:


«SOS Oslofjorden består av frivillige som har som mål å rense fjorden for spøkelsesteiner, spøkelsesgarn og andre etterlatenskaper i fjorden. De frivillige er yrkesfiskere, hobbyfiskere og andre som har samme interesse om et rent fjord."
https://resett.no/2019/09/29/organisasjon-renser-oslofjorden-for-fiskeredskaper-og-skrot-far-ikke-en-krone-i-stotte-fra-miljofond-eller-det-offentlige/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.