26 september 2014

Statsmenn som grafser til seg av dine skattepenger

I dag kan man lese på nrk.no at Jan Tore Sanner vil fjerne ventelønnen for statlige ansatte:


Ansatte i staten som blir overflødige kan i dag få ventelønn i inntil tolv år. Den blå regjeringen mener det er urettferdig særbehandling, og det skal jeg sannelig være enig i. De som er i ordningen skal få ha den ut avtalen som er inngått i følge Sanner til Nrk. Hvordan har slik forskjellsbehandling av folk i landet fått pågå i mange mange år uten at Storting har reagert? Vanlige arbeidsfolk i landet får arbeidsledighetstrygd i et par år. Storting for folket? 
(I disse dager hvor debatten går hett om å øke krav til lærerstudenter, så burde det vært et krav også for å bli stortingspolitikere!) Der de ser ut til å være mer opptatt av å reise på heisaturer og lære, enn å bidra med noe de burde kunne før de tiltredde slike roller, for befolkningen. Et fordummende Storting. Det bekymrer meg, mer enn lærerkvaliteten i skolen. Skal man vaske trappa må man starte fra toppen, for å få med all dritten.


Man vet fra før av at Arbeiderpartiet har innsatt sine i de fleste statlige maktstillinger lengst oppe i hiarkiet. Sannelig har de visst å begunstige seg selv og sine. Avdankede AP-politikere har gjerne havnet i stillinger som fylkesmenn. Vi husker den tidligere vennebemanningsminister Trond Giske som var svært så aktiv om å få sine inn i lukrative stillinger.
Disse tilårskomne slabbedaskene får altså ventelønn som er 66 prosent av den skyhøye lønnen de har hatt, i tre til tolv år. Alt etter alderen deres. Ikke nok med det, men i tillegg kan de ta seg en ny jobb, så lenge totalinntekten ikke overstiger 125 % av ventelønnen.
Til sammenligning vil en arbeidsledig som kan få seg et strøoppdrag og jobber mer enn 21,5 time per uke miste hele arbeidsledighetstrygden for rapporteringsperioden som er på 14 dager. Sannelig kan det få en ærlig borger til å se rødt, og gå i svart! De lurer på hvor politikerforakten kommer fra??? Er de stein stokk dumme som ikke forstår det?! Folk reagerer sterkt på slik urettferdighet. Folk jobber og sliter for å få endene til å møtes, og blir nedlesset av skatter og avgifter, mens man ser pampene forsyner seg frekt uten blygsel av det såkalte fellesskapets midler. Det er skattepengene til den hardtarbeidende befolkningen som disse begunstiger seg selv med.
Tidligere i år var det ropt høyt om at arbeidsledig ungdom måtte ha seg opp om morgenen og ut i aktivitet. Det var en styggedom at mennesker i frisk før alder skulle melke staten slik. Det ble foreslått plukke søppel og andre jobber som ikke er høyt verdsatt for folk flest. Disse godt voksne på fete trygdeordninger burde gått foran som godt eksempel. Lærte ikke de at man må bidra for å få?

Fagforeningen protesterer. Ser ikke de denne forskjellsbehandlingen av arbeidende folk i landet? Hva er de satt sammen av, som ikke kan forstå urettferdigheten, som er til å spy av!
Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud mener at det må finnes ordninger for statlige ansatte som blir rammet av omlegginger.
Hvorfor i himmelens navn skal statlige ansatte ha andre ordninger enn vanlige arbeidere i det private næringsliv? Er statlig ansatte en egen kaste, som trenger tilpassede jobber som i vernede bedrifter, siden de ikke kan konkurrerer på arbeidsmarkedet som vanlige folk? Man kan få inntrykk av det. Ser man hvor tregt denne statlige styringen jobber, så gir det et forsterket inntrykk av nettopp det.

Sanner skal ha kreditt for at han fjerner slike mafiaregler som begunstiger pampene! Selv om jeg kunne tenke meg at den ble fjernet med umiddelbar virkning også for de som er i ordningen.
De kan ha seg på NAV-sosial som andre arbeidere må, om de ikke får endene til å møtes etter å ha blitt arbeidsledig, så får de en føling med hvordan folk de har hundset med gjennom årrekker må leve!


- de får vel begunstiget seg litt ekstra med de styrehonorar?


Når folk skal være nødt å ha med seg gjeld, som i stor grad er forårsaket av høye bokostnader og skyhøye skatter og avgifter, så er det på høy tid at befolkningen reiser seg mot svinmakta som terroriserre befolkningen! Slaveriet ble stanset i 1865, ved Emansipasjonserklæringen, som den gang USA's president Abraham Lincoln utstedte. Det vi ser i dag er et gjeldsslaveri, hvor enkeltmennesker ikke lenger er frie mennesker. Man er slaver av finansmakten, som har fratatt mange mennesker råderett over egne liv. All den tid man er gjeldstynget på slik måte, så hindrer også det bevegelsesfrihet til mennesker, den tid man trenger penger for å forsere landeveisrøveriet ved bomstasjoner som er satt opp av statsmakten!

Les hele saken på VG her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.