22 april 2018

Boligmarkedet for leietakere: mugg, støy og "cowboytilstander".

Folk som "leier bolig av bankene" i form av å ha kjøpt ved banklån, er belånt til langt over pipa. Mange av de er tvunget til å leie ut deler av husene sine, for å innfri låneforpliktelsene sine.
Kommunene har ikke lenger kommunale boliger til etnisk norske folk i vanskelige økonomiske livssituasjoner, for flyktning og asylinstituttet har fått lagt beslag på de fleste kommunale boligene.
Boligmarkedet på leiemarkedet for vanskeligstilte er begrenset der prisene er høye. Rimeligere utleieboliger er ofte gamle mugghøl av sokler, og sokler som ikke er isolert mht, på lyd mellom etasjene. Mange av disse leiligheten er i lavprissjiktet, som de med dårligst råd kan leie.
Da Høyre tok over styringen av landet så endret regjeringen med kommunalminister Jan Tore Sanner reglene for utleie, slik at krav til takhøyde i utleieboliger ble redusert fra 2,2 meter, til 2 meter. Krav om dagslys ble fraveket, der det nå holder med at det er en glugge på veggen en kan krype ut av, som rømningsvei.
Lufting med vindu og lufteventiler holder, så man trenger heller ikke ha vifte til stekovn og bad. Når fukt ikke ledes ut, gjør jo det at det oppstår mugg ganske raskt på et bad. Dårlig klima av fettpartikler og steikeos i leilighetene, er ikke bra for helsen.

De nye reglene er helt klart regler som er satt for å tjene de med store hus, som har bygd langt større hus enn de trenger selv. Eller gamle hus, der barna er vokst til og flyttet ut. Gamle boliger, som i høyeste grad, burde hatt krav som de gamle forskriftene, der de ofte er nedslitt etter familiers lange og aktive liv.
Mener Høyre, FrP og resten av kostebinderiet at de mest vanskeligstilte skal ta til takke med å leve i mugghøl og på kryploft rundt om i landets kommuner?
Det er jo rene skjære cowboymarkedet på utleiemarkedet rundt om i kommunene. Folk blir syke av å bo i mugghøl, og i boliger der støy fra boliger over, som ikke er adskilt med støyisolering, av den grunn de ikke er bygd for utleie opprinnelig. Nå er det altså lovlig å leie ut slike boliger? Under krigen og kriger, så har en torturmetode vært å frata folk søvn. Nekte de å sove. - Slik er det i mange sokler i dag, der det kan høres ut som folk som bor over, da oftest utleiere, høres ut som de kan trå gjennom gulvet, der det trekkes rundt på trestoler på tregulv og hver en ting som mistes i gulvet, forplanter lyd gjennom hele husets treverk. Ofte er soverom i utleieenhetene plassert under kjøkken i etasjen over. Kjøkken, er gjerne rommet som blir brukt døgnet rundt hos alle. Våkner man om natten og er tørst, så går man gjerne på kjøkkenet. Hver gang våkner da de som bor under, av knirkingen i treverk, og ramling med glass og dører som smelles igjen, både fra skap og gangdører. Er der utleiere som har yrker som medfører nattarbeid, så fortoner det seg da som et mareritt å leve i boenheter som ikke er støyisolert mellom. I dagens boliger som blir bygd for utleie er det krav til støydemping ved senking av tak, slik er det ikke i disse cowboyleilighetene. Der er ingen støyisolasjon. Mange av utleieenhetene har ikke egne strømmålere, og andre svindler leietakere på strømregningene. Der endel ikke gir fra seg regninger fra strømselskaper uten å bli mast på. Urimelige høye strømregninger, som de ikke har dokumentasjon for å kreve inn.

Jeg oppfordrer alle som leier boliger, som medfører store ulemper hva gjelder boforhold, til å kontakte Byggesakskontor rundt om i kommunene, og melde fra om problemene. Mange av boligene er slett ikke godkjent som utleieboliger. Det innebærer at utleiere driver ulovlig utleie. Man må som leietaker slippe å følge døgnrytmen til utleiere, som ofte kan være virksomme på helt andre tider av døgnet enn en selv. Når man ikke kan se en film som går sent, av den grunn at utleiere over starter dagen samtidig med fuglene, og derfor er nødt å følge døgnrytmen til de man leier av, da går det på psyke og helse løs. Slik fortoner leieforhold seg for en god del mennesker i landet, som leier boliger.  Spesielt der sokler leies ut.
Jeg oppfordrer samtidig folk som leier slike boliger til å skrive brev til Kommunal-og moderniseringsdepartementet om slike boforhold. Dette må tas tak i, så det blir sørget for nok boliger i landet, som også leietakere kan leve i over tid, så leietakere slipper å leve som "reisende folk" innad i kommunene av den grunn boligene ikke er til å leve i på grunn av støy, mugg og øvrige ulemper som følger med. Det er både slitsomt og koster mye penger, å leve konstant på flyttefot!

Kommunale boliger for etnisk norske vanskeligstilte er helt umulig å få leie, da innvandringen har fått tatt beslag på de fleste av disse. Hvorfor betaler vi lenger skyhøy skatt her i landet, når staten ikke sørger for sikkerhetsnettet til egne etniske innbyggere?


Ett år etter er tilstanden like håpløs:Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.