21 mars 2018

Parlamentarismen klar for fall?

Vårt land som politikerne i Stortinget vil overgi makt og råderett over, til EU. På hvilket oppdrag, og for hvem jobber de? De lytter ikke lenger til folkeviljen, og gjør ikke demokratiske føringer på oppdrag for folket. "All makt i denne sal", sa Svedrup i Stortinget, like etter at parlamentarismen ble innført i Norge i 1884. Hvor langt har vel ikke den makt fjernet seg fra folket? Tidligere tider, så var det bare høyt aktede personer med solid utdannelse og bakgrunn, velstående mennesker som fikk være i Stortinget, siden endret det seg. Da nye og vanlige arbeidende folk fikk adgang, så endret de etterhvert maktstrukturen igjen. De begynte å bevilge seg selv høy lønn, høye stortingspensjoner, ekstra høy kjøregodtgjørelse for bruk av egne biler i tjeneste - langt over statens regulativ for oss andre folk, de spiser mva-fritt i stortingskantina, og reiser rundt i verden gratis på hurrameghei-opplevelsesreiser. Vi ser de stadig leker seg, og fylla og utagerende sexliv fyller medier. Representanter som langt der fra er representative som landets førere. Når vanlige folk får for mye makt, så kan det virke som at det ikke er bra. Det virker som at makten går de til hodet, der grådigheten og egoismen ser ut til å ta over alle gode intensjoner for viktig politisk arbeid.

Er folket i landet lenger tjent med parlamentarismen i Norge?

Tidligere år snakket man om innvandrerregnskap. Kan man få fokus over på parlamentregnskap? Hva koster dette kostebinderiet av politikere som har stått frem i media de siste dager, samfunnet? Er det slike representanter vi skal lønne med overbetalte lønninger og luksus, på bekostning av arbeidsfolk i landet? Lønninger de aller færreste av de ville greid å jobbe seg til i det alminnelige arbeidslivet.


En nydelig video av Grim Berge og Sven-Erik Hoff over det fine landet vårt.
- Dette vil statsrådene i Norge gi til EU, gi råderetten over til EU.
Er de landet og folkets statsråder?

https://www.youtube.com/watch?v=2dq5D2A6R4g&feature=youtu.be

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.