22 april 2014

Barnevernindustrien

I flere år har folk kjempet mot overmakta, blitt trakassert av såkalte "sakkyndige". Unger er skilt fra foreldre, der de burde fått hjelp heller enn å få torpedert familien av barnevernet. Javisst finnes det tilfeller der barnevern bør inn å hente ut unger, men slik det er i dag så henger ikke hyppigheten av slike inngrep i familier på greip. Mange av oss har kjennskap til så alt for mange saker der barnevernet direkte har terrorisert familier. Statens barn... Hvem er så store at de mener de har fasiten på det perfekte hjem å vokse opp i? Enhver psykologisk teori, er nettopp KUN en teori. Mennesker - individer er forskjellige. Det som oppleves riktig for en, trenger ikke gjøre det for en annen. Man har forskjellig utgangspunkt og ståsted for å takle hverdagen. Ingen bør tvinges inn i en mal som staten har satt. Vi er alle født som frie mennesker.
I kveld tar programmet "Brennpunkt" opp overgrepene som barnevernet øver mot mennesker i dette landet.
Det står å lese i linken at Jussprofessor Hans Petter Graver mener opplysningene som kommer frem i Brennpunkt må bli offentlige, og at skjulte bindinger svekker tilliten til barnevernet. Han mener helsepersonell som påtar seg sakkyndigoppdrag bør levere egenerklæring om sine tidligere oppdrag og arbeidsgivere. I 2006 ledet han et utvalg som foreslo det, men ble nedstemt av helsedepartementet, som la det bort.
Sylvia Brustad (AP) var helse og omsorgsminister fra 2005-2008. Arven etter Arbeiderpartiet! Hvor mange barn og familier har Stoltenbergregjeringen ødelagt i de årene de herjet landet? Man kan snakke om terrorister!!
Anbefaler alle å se programmet, som ligger på Nett-TV her.

Jeg har tidligere blogget om barnevernet, hvor dere kan finne mange relaterte linker i disse:
Har her hentet opp en artikkel fra 2009 i Adresseavisen hvor advokat Venil Katharina Tiis velger å legge ned sin advokatpraksis. Hun orket ikke mer av statens overgrep mot barnefamilier i rettsapparatet.

I boken "Briste eller Bære" s. 14, skrevet av Odd Harald Røkenes og Per-Halvard Hanssen, 2 utg. 2006, kan man lese: "I en dansk undersøkelse foretatt i 1995 studerte Lars Uggerhøj samarbeid og kommunikasjon mellom sosialarbeidere og såkalte truede familier. I undersøkelsen går det imidlertid fram at fagfolkene mislikte de familiene som stilte kritiske spørsmål og ikke innordnet seg i rollene som hjelpeløse. Uggerhøj kaller dette et hjelpersyndrom, og det kjennetegnes av at fagfolk forventer at brukerne skal innordne seg systemets regler og rutiner, at de skal framstå som hjelpeløse, og at de skal etterspørre fagpersonens kunnskap og kompetanse (Uggerhøj 1996:68)
Man må kunne spørre om folk innen barnevernstjenester i hele tatt har ervervet seg noen relasjonskompetanse før de har tiltrådt sine stillinger, hvor de virker i sine stillinger med å herse stygt med andre mennesker! Anbefaler alle som jobber med mennesker, eller som er midt oppe i kriser rundt barn der barnevern er involvert å skaffe seg boken og lese den. Den kan bestilles her. Det er en opplysende og innholdsrik bok.

I noen tilfeller er det skolen som varsler barnevernet. Det kan være greit for de av dere som er fratatt barn, setter dere litt inn i hvilke teorier i den pedagogiske utdanningen de støtter seg på når de varsler fra. Slike offentlige dokumenter, forfattet av professorer innen psykiatri, har også barnevernsarbeidere brukt som faglitteratur i sine studier. Anbefaler alle å lese seg opp der det er mulig, for å møte ansatte i barnevernet som driver overgrep mot dere, på deres fagarena. Ut fra slike skriv kan dere stille mange kritiske spørsmål og stille sosialarbeidere til veggs, i deres vurderinger. Anbefaler å laste ned og lese dette dokumentet forfattet av professor Thomas Nordahl, universitetslektor Erik Flygare og professor May Britt Drugli. Som ligger på Utdanningsdirektoratets nettsted. 

Når man leser hvilke pengeoverføringer som ligger i denne barnevernindustrien, og hyppigheten av omsorgsovertakelser, så kan man bli skremt! I stedet for å søke hjelp hos barnevernet, så rømmer heller folk om de trenger hjelp. Slik skal det ikke være! Da er det ikke lenger vern av barn, men et skrekkmonstrum foreldere og barn blir redd. Per Sandberg skrev i sin bok om "statens barn".
Det er på høy tid at folk i dette landet tar makten tilbake fra politikere i regjering og Storting, som har sviktet fullstendig, og som legger til rette for at disse overgrepene får skje! Tilgi dem ikke, de vet hva de gjør!


Vi har et barnevern og stat som bryter norsk lov hver eneste dag i dette landet. 
Bryter man loven er man en kriminell. Bryter man loven med overlegg er det desto enda verre!

Jurist med ekspertise på menneskerettigheter, Marius Reikerås, skriver på sin facebookvegg 23.04:


Brennpunkt avslørte at psykologene som ble brukt i innen barnevernindustrien slett ikke var uavhengige psykologer. De danset på begge sider av bordet, der de satte seg selv i inhabile stillinger ved å jobbe både for fylkesnemda og for barnevernet. Fra barnevernet mottok en av psykologene 70.000, og få måneder etter fikk han 90.000 for et nytt oppdrag i samme kommune. Psykologer med så mange års høyskolegang på baken burde være de første til å forstå at slike dobbelroller er uheldige. Alle som har opplevd slike psykologer og slik behandling av sine saker har rett til å få gjenåpnet sakene. Tvistelovens § 31-3, "Gjenåpning på grunn av feil ved rettergang", kan brukes i slikt tilfelle.
Det er grov korrupsjon som foregår innen barnevernet, med involverte psykologer som blir brukt. 

Hva sier det oss om psykologer som blir brukt som fagekspertise i offentlig rettergang? Vi så tidligere hvordan det jeg vil betegne som skrullinger av psykiatere, i rettsaken mot Anders Behring Breivik, fikk herje med ABB med medias hjelp, der de fant opp diagnoser som ikke hang på greip. Skulle jeg som meningmann dignosert disse, så måtte det være å frata de all rett til å praktisere i behandling og diagnosering av andre menneskers psyke og tilregnelighet. Der de fremstår som spik spenna gærn selv. Ser man vurderingsevnene til psykologer som er brukt i barnevernsindustrien, så fremstår de like blottet for vett.


Barnevernet i Kristiansand misliker advokater som vinner frem med sine saker. Advokat Olav Sylte, blir av barnevernets ansatte omtalt som "djevelens advokat" -hvorpå advokaten så spør, hvem da Barnevernet i Kristiansand ser som djevelen. Det må jo i så fall være foreldrene og barna? Jobbe i en etat som skal jobbe med alle relasjoner i familieforhold, med slikt grunnsyn om at foreldrene og barna er djevler? For det må jo være det siden Sylte blir omtalt som djevelens advokat? Sannelig legger Barnevernets ansatte standard for retorikken som følger i den offentlige debatten!

Advokat sammenligner barnevernets overgrep mot familier, med forfølgelsen og overgrepene som skjedde mot taterne for noen tiår siden. Der foreldre søker hjelp og rettledning opplever de at barnevernet tar fra de omsorgen for barna i stedet for å gi hjelp når foreldre ber om det. Det er blitt farlig å ta kontakt med barnevernet om man som forelder har vansker de opplever med barna sine. Hvilket vern av barn! Hvem tør vel da søke råd og "hjelp", når straff og sanksjoner er det de blir møtt med? Kan hvem som helst bli barnevernsarbeidere, og hvilken relasjonskompetanse er det de sitter inne med, eller skal man heller etterspørre hvilken av den type kompetanse det skorter på og er stor mangel av?

Les også:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.