26 april 2014

Rikets tilstand og slaver av staten

Boligpriser som er langt utenfor alle normaliteter, strøm til blodpris, betale bompenger, for å kunne ferdes "fritt". Folk tar opp lån for å spare skatt. Alle unger, er blitt "statens barn" og skal tvinges i barnehage fra de røskes fra mors bryst. Alle mødre skal tvinges til å ut i full jobb, og de som kan og ønsker å velge å være hjemme mens barna er små blir sett ned på av politikere. Vi har enda til politikere som mener at små barn har best av å vokse opp i barnehage, fremfor hjemme i familien mens de er små. Det er helt naturstridig.
Vi er alle født som frie mennesker, men blir forsøkt å bli satt på båser alle i hop, med begrenset frihet og råderett over egne liv og bevegelser. 
Må alle oljebrønner snart gå tomme, så vi blir nødt å sette spaden i jorda igjen alle i hop! Oljerikdommen har korrumpert og blitt en fordervelse for landet. Der alle er blitt gjeldsslaver av staten.

Hvor mye trenger folk for å leve og ha det bra? "Havesyken"-  mer.. mer... mer... Får mennesket aldri nok?! Om hvert individ kunne nyttigjort seg de ressurser man har tilgang til og på, uten å bli detaljstyrt som slaver av staten. Reguleringer, reguleringer, reguleringer. Disse reguleringene til detaljnivå tar drepen på all næring og tiltakslyst. Passiviserer og gir handlingslammelse. Folk tør ikke handle i frykt for statsmaktens voktende organer. Skulle man finne på å selge noe og erverve seg noen kroner, så er man kriminell, om man ikke evner å sette i gang papirmølla med dokumentasjoner.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.