18 april 2014

Orderuddrapene, hvem står bak?

I Aftenpostens nettutgave 16.04.14 belyser politisk redaktør Harald Stanghelle livene i frihet for de som trolig urettmessig ble dømt for orderuddrapene. Veronica og Per Orderud har nå sonet ferdig dommen og flytter tilbake til Orderud gård.


 "Skal vi tro lagmannsretten-" skriver Stanghelle, og skriver videre at "det kan vi dessverre gjøre når den beskriver det som hendte denne mainatten - bar drapene "preg av direkte henrettelse av totalt forsvarsløse personer. (...)" Den tro kan jeg dele med deg Stanghelle. Jeg skulle gjerne lagt inn en kommentar til kronikken din, men som du vet så har redaksjonen din blokkert meg fra å kommentere på Aftenpostens sider. Jeg tolker det som at Aftenposten er med på å skjule den hele og fulle sannhet om mye som skjer i kulissene i maktens korridorer i Norge, og jeg spør da samtidig hvilken rolle du som redaktør har i dette "spillet" for galleriet. Det er så yndet blant journalister og venstrevridde aktivister på nett og avfeie det som skjer rundt oss, som de ikke tør å røre ved eller liker, med å omtale det som konspirasjonsteorier. Da har man liksom diskreditert skribenter som mer og mindre tullinger, som andre ikke bør ta på alvor. På tide å trekke skylappene opp Stanghelle og være ærlig mot både oss selv og leserne. Det er makt i det skrevne ord, for den som vet å bruke pennen. Den makten sitter pressen på. Pressens agenda bestemmer hva leserne skal få vite, og hvordan leseren i stor grad skal tolke det som blir skrevet, der journalisten ofte "vi'er" seg med teksten, som om denne skriver for alle. Det gjør at leserne tror at "alle andre" mener det samme. Slik leder pressen befolkningen som sauer gjennom det politiske landskapet. Man kan høre noen bææ.. og brek i blant, men det blir med det.


Hvorfor ble disse menneskene så kaldblodig drept? Hva var motivet? Har noen av de drepte noe til felles med andre diskrediterte mennesker i samfunnet? Når slektninger oppfatter dekningen fra pressen som de tidligere dømte for drapene, som helter. Kan det være pressen vet noe som de ikke har meddelt befolkningen? Kan det være de ser det samme som meg, uten at de tør å røre i materien, som del av den? Den som tier om en kriminell handlig, er en del av den. Justisminister Anders Anundsen sa fra stortingstaburettet for et par år siden: "Vet man uten å handle, er man endel av problemet." Vi skal minnes de ord! Heleren er ikke bedre enn stjeleren, er et gammelt ordtak som er gjeldende den dag i dag som moralsk grunnleggende rettsoppfatning hos mange mennesker.
Er de kanskje helter, i den forstand de har vært utsatt for noen av de styggeste justismord som er skjedd i Norge? Jeg tror det! Råttenskapen som befinner seg bak kulissene i denne "rettsstaten" tåler ikke dagens lys.


Hvilke grenser tror Stanghelle at disse menneskene som ble drept har krysset? 
Kan det være en av de visste for meget om det som skjer i de mørkeste krokene der makten sitter i dette landet og viktige beslutninger blir tatt, og av hvem?  

Hvem var de drepte? To gamle mennesker og Anne Orderud Paust.
Anne Orderud Paust, som var sekretær for tidligere forsvarsminister og avdøde Johan Jørgen Holst. Han var forøvrig onkel til Jens Stoltenberg. Der Marianne Heiberg, som var søster av avdøde Karin Stoltenberg, var Johan Jørgen Holsts kone.


Hvilke andre sekretærer har Johan Jørgen Holst hatt, som er fjernet på "merkverdige" vis?

Synnøve Taftø Fjellbakk, var med da Gro Harlem Brundtland signerte EØS-avtalen. Synnøve Taftø Fjellbakk, ble stanset ved  å sperre henne inne på asyl og tvangsmedisinere henne, etter at hun lekket til pressen om EØS-forhandlingene, som avslørte en veldig dårlig avtale for Norge.
"Synnøve Fjellbakk Taftø jobbet tidligere i UD og ble for brysom for systemet da hun oppdaget ulovligheter ved innføringen av EØS avtalen da den var konstitusjonell uholdbar. Gro Harlem & Co gjorde kort prosess og fikk henne fjernet, Veien til Nordland Psykiatriske var ikke lang med politiets hjelp."


(Faksimilen under er tatt fra boken "Gro-gate" s. 309, Setsaas og Ramm, upubl)


Norulv Øvrebotten var også sekretær for Johan Jørgen Holst. Han har også tidligere vært redaktør for Firdaposten. Han er blokkert fra å skrive i så og si alle landets aviser.
Her kan man lese litt av Øvrebotten:
 "Et vitne forteller til NRK Brennpunkt at motivet bak Orderud-drapene kan være at ekteparet Anne Orderud Paust og Per Paust hadde farlige oppdrag for etterretningstjenesten."

Man kan med god grunn spørre om det er slik etterretningstjenesten kvitter seg med brysomme personer?
Vil jeg nå risikere å få meg et nakkeskudd, eller bli "tilfeldig" tatt av dage i en "ulykke" når jeg graver i dette svineriet, som ikke tåler dagens lys? Eller vil noen av mine blir rammet som en stille trussel?

Vi er mange om denne nasjonale dugnaden for å rydde opp i råttenskapen som ulmer under dette påståttet "demokratiet", narrespillet der befolkningen blir gitt tro om at de er med og styrer vårt land med sine stemmesedler. Norske Domstoler er en del av råta.Våkn opp!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.