23 juni 2014

Brunskvettere med kjepphøye tanker om seg selv. Hvem er de og hva driver dem?

"Spisse albuer" har fått et annet innhold enn tidligere. Før kunne man også oppleve mennesker som brøytet seg frem, på litt framfuse måter, som gjorde at man ble noe satt ut av framferden. Man trakk seg gjerne tilside for slike mennesker, for man ønsket ikke konflikt. De fleste var opplært til at man skulle vise folkeskikk og ikke presse seg frem eller tråkke på andre. Man så gjerne fremfusende mennesker med spisse albuer som frekke i omgang med mennesker. Slik framferd har nådd en ny dimensjon etter at nett ga mulighet for å vise seg frem, og ta del i samfunnsdebatten. 

Det kan se ut som at de "spisse albuer" ikke får like stor makt i dag i samfunnet utenfor nett, der mye av kommunikasjonen mellom mennesker foregår over nett. Streberne, som vil ha et navn, koste hva det koste vil og har tråkket feil. Hadde det bare vært med feilen. Man kunne gjort opp for seg og så gått videre. Lært av den kriminaliteten man har villedet seg inn på og heller brukt erfaringen til noe positivt for at andre ikke skal gjøre samme feil. Men heller trampes det videre med store sko man knapt kan fylle, og hatet øses ut over andre. Opplever man seg større og flottere når man kan latterliggjøre og hetse andre, for deres engasjement?

Motivasjon- drivkraften som får folk til å handle. Hva er det som motiverer så sterkt at man kan få seg til å hetse mennesker de anser som langt mindre ressurssterke enn seg selv? Trude Helen Hole trekker i sin blogg frem et eksempel, der en mann forhåner den nye rettsikkerhetsgruppen som er opprettet for å samarbeide med en stortingsrepresentant. Så vidt jeg vet har ingen i denne rettsikkerhetsgruppen deltatt i verken bedragerioperasjoner eller andre kriminelle handlinger. Det er mennesker som har kjempet og slitt mot et råttent rettsystem, og som vet hvor skoen trykker. Er det av en bedrager disse menneskene som kjemper og sloss for egen og andres rettsikkerhet, skal høre at de er "undermennesker"?

En redaktør skrev en gang: "Få trollene frem i lyset."

La endelig troll vise hvem de er! Det er heldigvis mest tenkende mennesker, som vet forskjell på rett og galt, og som enda eier moral her ute på nett og i samfunnet forøvrig. Innerst inne bor det som oftest noe godt i de fleste, hvor er dette gode? Det er vanskelig å se gjennom hetsen og brunskvettingen de har sølt til seg med. Hva er det man opplever som trussel ved å ha en dialog, og heller forsøke å forstå det man ikke vet nok om, eller i det minste forsøke å forstå ved å lese gjennom et annet perspektiv. Andre kan ha erfaringer og lest endel som gjør at andre kan ha en annen forforståelse for det som debatteres. Det er trist når folk som ellers er flink med bokstaver og ord skriver seg blinde på hets og hat.


Anbefaler å lese: "Konspirasjonsteori" - det magiske ordet som struper samfunnsdebatten


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.