03 juni 2014

Medisinmafiaen og dop-langerne i norske legeinstitusjoner

Skal man tørre å oppsøke lege og ta legers anbefalinger av medisiner på alvor lenger? Hvor mange innen psykiatrien har spist på seg pillenarkomani, som følge av leger som ukritisk foreskriver medikamenter, som om man skulle tro de har provisjon av omsetningen? Det er blitt oppdaget smøring av leger tidligere.
Leger har gått skole, og vet faremomentene, så de kan ikke unnskyldes når folk blir enda sykere av den foreskrevne medisinen. Får leger sponset mange "studiereiser" til utlandet hos medisinmafiaen, som bruker legene som håndtlangere, slik narkotikabaroner bruker sine langere? Når man leser hva som skrives på Tidsskrift for den norske legeforening "Å selge sykdom", så kan man tenke at det er belegg for at det er en riktig sammenligning.


Tross at det er påvist at det ikke gir virkning, men derimot mange uheldige bivirkninger så driver leger å skriver ut helsefarlige medikamenter som gjør folk syke. Hvor forkvaklet er mennesker som skal være skolert på menneske blitt? Europa hadde Hitler under 2. verdenskrig, men se tullinger finnes fremdeles, og får lov å styre og herje med mennesker. Hvor er vettet hos folk blitt av?? Hvor er politikere som bør stanse galskapen, som ser ut til å være grenseløs, der korrupte leger og medisinmafiaen har fritt spillerom?
Det er på høy tid å rette et sylskarpt fokus på denne galskapens næringsvirksomhet.
Man må ikke glemme at Folkehelseinstituttet er et amerikansk selskap, og siden det er registrert som amerikansk faller det under amerikansk lovgivning for opplysningsplikt ad regnskap. Regnskapet til Folkehelseinstituttet er unndratt offentligheten. Per-Aslak Ertresvåg skriver i sin bok, Makten bak makten,, mye om denne medisinmafiaen Han skriver også at Rockefeller Foundation årlig donerer flere millioner kroner til dette instituttet. Samme institutt som har forsynt seg uetisk og kriminelt av organer på avdøde mennesker, uten pårørendes samtykke. VG skriver de ikke har fulgt lovverket. VG burde skrive riktig, at de har brutt loven. DET ER KRIMINELLE KJELTRINGER!!

Mange kaller det konspirasjonsteorier når man omtaler "legevitenskapen" som medisinmafia. Det er på tide å trekke skylappene opp fra øynene, og begynne å skaffe seg viten og kunnskap, fremfor å heksejage folk som våger å røre i materien. Man skulle tro at også endel bloggere er betalt for å hetse og diskreditere de som våger å belyse svindelen og overgrepene som skjer. En svindel som er farlig for folkehelsa.Se pengeverdiene som er i omløp fra denne galskapen! Er det rart mennesker har nervelidelser, allergier, astma og andre uforklarlige sykdommer de finner opp bokstaver på, etter å ha proppet i seg så mye kjemiske stoffer? Det er snart flere mennesker som er diagnosert med en eller annen lidelse og som er foreskrevet en eller flere faste medisiner, enn friske. Ethvert tenkende menneske bør forstå at dette ikke er en normal utvikling.
Er det slik at denne medisinmafiaen som sponser utstyr i forskningsøyemed og ved legekontorer trekker inn den støtten om leger ikke råder og foreskriver som befalt? Ut fra det man leser i skjermdumpene over så kan en sannelig stille spørsmål ved det. Hvor er media? Er de også kjøpt og betalt, eller når skal de starte med gravende journalistikk, som statstøttede folkeopplysere?

I denne forbindelse bør man også lese Skup-rapporten som heter "Styrt forskning", levert i 2010 av John Hultgren og Ingeborg Moe, som viser at staten vil styre forskningen. Linken er blitt brutt noen ganger, så om den er det når du leser, kan du søke den opp under "Metoderapporter" på skup.no. Hvordan kan vi stole på forskning, og de rapporter som blir forelagt befolkningen, når korrupsjon og galematias rår i hvert ledd fra toppen av, der disse skal skal gi råd til oss mennesker? Gud, tilgi dem ikke! De vet hva de gjør!! (SKUP står for "Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse")

*******************************************************

Nylig er det altså avslørt at Folkehelseinstituttet, som er et amerikanskregistrert selskap, opprettet av David Rockefeller i 1929, har drevet og plukket organer ut av lik, uten pårørendes samtykke gjennom mange år. Det er også fagfolk som går ut med sterke karakteristikker av galskapen som har fått skje:

Skjermdump fra VG, 04.06.14
Hva med respekt for folks religion, tro og enkeltmennesker? Skal folk være redd for at deres kjære blir likskjendet etter sin død, av et statlig institutt, som tar seg til rette som om levningene er statens eiendom og fritt frem? Når gale forskere, uten noen som helst etiske vurderingsevner og uten skrupler røsker organer ut av levninger uten pårørendes samtykke, så gir det sterke assosiasjoner til Mengele, som var Adolf Hitlers livlege under krigen, som etter krigen fikk asyl og en høy forskerstilling i et av instituttene til David Rockefeller. Rockefeller eier forøvrig det meste av legemiddelindustrien i verden, og var den som opprettet "Bilderberggruppen". Der maktpersoner rundt om i verden har årlige hemmelige møter, befolkningen ikke får vite innholdet i.
Det er på overtid at statsmakten i Norge retter skarpt fokus på Folkehelseinstituttets aktiviteter, der de blir brukt som rådgivende organ for anbefalinger når det gjelder helse og medisinering av mennesker over hele helsespekteret. Når mennesker med forskerstatus utviser slik galskap, så kan man bare tenke tanker om hvor mye annen galskap de står bak. Man kan se til alle influensavaksinene, der folk ble mer syke enn friske. Der disse har gitt bivirkninger og gjort folk syke så det er blitt utbetalt flere titalls millioner i erstatninger etter å ha fått ødelagt helsen for livet, etter denne galskapens institusjon med statsmaktens støtte, har fått herje vilt med befolkningen. Hvor mye tjener medisinmafiaen på mennesker som er nødt å knaske dyre medikamenter resten av sitt liv, som følge av de sykdommer eller lidelser de er påført som følge av vaksinene i påskudd av beskyttelse? Tenk!

Norske AP-politikere som ikke går av veien, der det er penger å hente.
Vi husker Karita Bekkemellem som også hoppet over til legemiddelmafiaen. Tidligere helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen jobber som lobbyist på Stortinget for et utenlandsk legemiddelfirma.
Hvilken agenda har de hatt som politikere, og nå som representanter for legemiddelindustrien, som ser ut til å kjøre hva som helst av revegift i mennesker, fordekt som "gode vaksiner", uten skrupler.


Når man leser hva som står i Tidsskrift for den norske legeforening, "Å selge sykdom", så bør statsmakten ettergå Folkehelseinstituttet med argusøyne og sette dette under offentlig gransking! Hvilken rolle har Folkehelseinstituttet i denne galskapens medisinering av folk i landet? Hvem tjener de? Hvem kasserer inn pengene? Hvilke genmanipulerende medikamenter og kjemikalier er det de anbefaler og nær pålegger befolkningen å forgiftes med? Ikke minst, hvor har de ansatte i Folkehelseinstituttet fått sin utdanning og hvem sponset deres utdannelse i utlandet? Fikk de utdanningen sin i ett av Rockefellers studieinstitusjoner og ble formet inn i galskapen? Hvor er den gravende journalistikken?
Hvor har media vært i alle år, hvor er de nå? Der "konspirasjonsteorier" er blitt et yndet stempel i bruk for å diskreditere den som våger å røre i materien. Det er konspirasjonshandlinger, og det bør folk få øynene opp for. Men uten medias bidrag som folkeopplysere så får galskapen herje. Man kan undre om redaktørene er skremt til taushet, eller kjøpt og betalt for å unngå å sette fokus på svineriet.

Dette er et vel stort ansvar å legge på frittstående bloggere å grave i. Media har beskyttelse, det har ikke bloggere. Hvem vet, kanskje blir man funnet med et skudd i ryggen en dag, "fabrikert selvmord" for å stoppe den som våger å trå makta og galskapen for nær.

Haha... tenker du kanskje, ikke go' hun der.
Hva tenker du da når jeg skriver at Anne Orderud Paust, som ble drept på Orderud gård, Synnøve Taftø Fjellbakk som ble erklært sinnsyk og tvangsmedisinert når hun avslørte EU-avtalen som Gro Harlem Brundtland signerte bak befolkningens rygg (den ble ikke ratifisert i Stortinget), Norulv Øvrebotten sperret ute fra å skrive i så og si alle landets aviser, - samtlige av disse har vært statssekretærer for tidligere og nå avdød forsvarsminister Johan Jørgen Holst. Tilfeldigheter?
Begynn å les, skaff deg informasjon fra uavhengige kilder før du deltar i heksejakten for å diskreditere de som setter fokus på konspirasjonshandlingene i samfunnet. Din uvitenhet og likegyldighet bør du ikke diskreditere andre. Man skal lytte til de som mener noe som man selv ikke vet eller forstår. Av og til finnes det i det minste snev av sannhet i det som blir formidlet. Som et selvstendig ansvarlig menneske, søk informasjon selv, og ikke stol på hva andre forteller deg. Andre har lest og skaffet seg kunnskaper, som gir en annen forforståelse enn nettopp du har.

Mange gjør narr av profilene, "disse sortsløyfene". Det er folk som har sloss gjennom mange år, også for din rettssikkerhet i dette samfunnet. 3. juni -14 var en merkedag for alle oss, der det nå er blitt opprettet en Rettsikkerhetsgruppe, som ble konstituert på Stortinget. Alle disse er "sortsløyfer". Det var vel en kjent guru som uttalte: Først blir man latterliggjort, så blir man motarbeidet, før det til slutt blir godtatt og vedtatt som en sannhet. Vis de respekt. Disse menneskene og vi andre med sorte sløyfer sloss også for deg og de du er glad i, selv om du er med og hetser og latterliggjør oss i kommentarfelt på nett.


"Vepsen" har vært ute og brunskvettet disse menneskerettsaktivisten. Noe John Færseth har holdt på med på nett gjennom mange år, der han har tilegnet meningsmotstandere de verste egenskaper, hinsides sannheten. Vepsen er tidligere dømt i Pressens Faglige Utvalg for å utøve dårlig presseskikk.
Der forsøker han også å diskreditere jurist Marius Reikerås all borgelig aktelse. For å dementere noe av Vepsens løgner så er her en skjermdump fra Bergens Tidene, som viser at Reikerås ikke har noe kriminelt å henges ved. Han ble anmeldt og dømt på misforståelser, noe han ble frikjent for siden og dommere beklaget, som man kan se under:


Aftenposten har hengt seg på og vil også diskreditere de som er med i gruppen, og da spesielt stortingspolitikere Ulf Leirstein som har invitert menneskerettsforkjemperne til møte, så de har fått konstituere seg som en gruppe som sammen jobber mot felles mål. Ulf Leirstein har aldri hevdet at dette er en stortingsgruppe, eller del av Stortingets stab.
En av redaktørene i kommentarfeltet går ut i kommentarfeltet og innrømmer å ha skrevet feil i ingressen til artikkelen. Man kan tolke det som et aktivt forsøk på å få til spetakkel rundt denne gruppen, som ser ut til å være en stor trussel for enkelte individer som nå har startet heksejakten for fullt.

Skjermdump fra kommentarfeltet i Aftenposten tatt 05.06.14, kl. 14.25


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.