06 juni 2014

Når akademikerne angriper... av Marius Reikerås

Oppdatert
Etter at TV2 bevisst gikk ut i beste sendetid på riksdekkende fjernsyn og regelrett karakterslaktet Marius Reikerås som er jurist og leder for Rettssikkerhetsgruppen, med løgner, så har jeg funnet frem noen publikasjoner som viser at TV2 driver med helt andre ting enn journalistikk. Når man kjenner saken og vet hva som ligger bak, så kan man bare undre på hva denne mafiakanalen fremsetter av usannheter i andre saker og unndrar å opplyse folk i Norge om. En ting vet jeg ut fra det som TV2 her presterte å servere ens for å stanse Rettsikkerhetsgruppen, og det er at jeg aldri mer kan stole på det som den TV-kanalen leverer som opplysninger til folk. Er norsk presse tjent med dette?
Scroll dere ned og les de skjermdumper med linker jeg har lagt inn etter oppdateringer, og vurder selv. Rettferdigheten sitter dypt i de fleste av oss, selv om alt trolig har sin pris for journalister i TV2.
__________________________________________________________

"Dette har vært en interessant uke, med tid for refleksjoner. Høydepunktet var konstitueringen av rettssikkerhetsgruppa på tirsdag. Et prisverdig og etterlengtet initiativ av stortingsrepresentant Ulf Leirstein, som har sett behovet for at noe må gjøres med rettssikkerheten her i landet. Ingen stortingsrepresentant, har tidligere invitert folket så direkte med på hva som må gjøres for å bedre rettssikkerheten.
Det er ikke en dag for tidlig. I lang tid er vi blitt lurt til å tro på en illusjon om at vi bor i en betryggende rettsstat. Men, vi gjør ikke det. Vi bor i en rettsstat som er nedgradert av FN som en B- nasjon på menneskerettene. Og det er individene det går utover.
Er det noe jeg har lært meg gjennom årene, så er det at en ikke skjønner hvor skoen trykker om man er gjemt bak en offentlig skrivebordspult. Man må ha følt problemet på kroppen for å kunne skjønne andre i tilsvarende situasjoner.
Her ligger mye av problemet. Den norske konformiteten er så konstant, at byråkratiet og domstolene nærmest har gått på autopilot i sine holdninger overfor befolkningen. Få har turt å tenke annerledes. I stedet har vi blitt sittende fast i et gjengrodd spor.
Med sosiale medier skjedde det en gradvis forandring. Folk man ellers aldri ville ha truffet, kunne nå utveksle erfaringer. Den som trodde man stod alene i kampen mot overmakten, skjønte at andre var i samme situasjon.
Etter hvert ble den ene til veldig mange. Og motstanden mot regimet økende. Som en konsekvens av dette, er altså rettssikkerhetsgruppa blitt til. Det er en gruppe som skal tale folkets sak, og sette søkelyset på de overgrep som skjer i forvaltning og i domstolene. Trygt forankret i Grunnlovens § 49.
Gruppa symboliserer på mange måter den verdikamp som nå foregår. Det er en kjensgjerning at dommere, advokater, psykologer, byråkrater, akademikere med mer, har hatt tilnærmet monopol på vanlige menneskers rettssikkerhet. Få om noen har stilt kritske spørsmål til HVA slags rettssikkerhet som publikum har mottatt.
Menneskerettene, som er individets viktigste rettslige verktøy mot offentlige overgrep, har i lang tid ligget støvet ned i en skuff, og kun vært brukt i akademiske festtaler.
Mantraet fra dommerstanden og forvaltningen, har vært at vi trenger ikke menneskeretter i Norge. Lovverket er godt nok som det er. Og så lenge dommerstanden er så motvillige med å se på potensielle menneskerettsbrudd, føler mange av advokatene at det ikke er noe hensikt i å påberope dem.
Det etablerte akademia, liker tydeligvis ikke, ei uventet, at noen forsøker å få til forandringer. Det var da også en del voldsomme reaksjoner, særlig fra de innefor akademia og fra noen venstrevidde skribenter, når rettssikkerhetsgruppa ble gjort kjent.
Det manglet ikke på adjektiver. Her var man både tulling, drittsekk, gal, inkompetent og det som verre var. Selv en jusprofessor fra Bergen og en tingrettsdommer i Oslo, hev seg på korstoget. Som om gruppa bestod av demoner som måtte utryddes.
Min påstand er at det er ingen som er verre til å mobbe, enn de som akademisk føler seg hevet over andre mennesker. Jeg har lest så mange barneverns- og påtalesaker opp gjennom årene, at når du leser hvordan det offentlige beskriver den private part, så tror du vedkommende er i slekt med djevelen. Det er en demoniseringskultur blant mange i offentlig sektor, som til dels er hoderystende og bærer preg av ren ondskap og mobbing overfor den det gjelder.
Alle mennesker har gode og dårlige sider, men ingen fortjener den mobbingen som har slått rot blant noen av makthaverne.
De reaksjonene som er kommet, gjør meg bare enda mer overbevist om at rettssikkerhetsarbeidet må fortsette. Rettssikkerhetsgruppa er for folket og ikke for akademia. Derfor er det naturlig at gruppa også består av vanlige menn og kvinner, som vet hvor skoen trykker i systemet gjennom lang erfaring.
At en jusprofessor, en tingrettsdommer eller noen venstrevidde skribenter stempler gruppa som en gjeng med tullinger, skal vi ta med knusende ro. Det sier mye om hva slags menneskesyn som disse besitter.
De har i alle fall bevist, at de mener seg hevet over oss. Det er helt greit for meg. Eller nei. Det er ikke greit. Det er ikke greit at en dommer som er satt til å dømme andre, utviser et slikt nedlatende menneskesyn som det han gjør. Han heter for øvrig Kim Heger og er dommer i Oslo tingrett.
Vi skal ikke falle ned på samme nivå. Det vi skal gjøre, er å jobbe systematisk for å fremme menneskerettene til den vanlige mann og kvinne. Det kan vi gjøre ved å samle historiene til de som utsettes for overgrep å sette de opp mot menneskerettene.
I realiteten er dette en verdikamp. En verdikamp mellom de som forvalter makt, og de som blir utsatt for den.
Det er tydeligvis at noen med makt, nå føler at folket tråkker litt for nære. Bra! Det viser at gruppa har livets rett og at kampen for menneskeretter og likeverd er kommet for å bli.
Ikke mobb kameraten min, var det et slagord som het en gang. Jeg er stolt av gruppa vår og skal være med på å forsvare den til Dovre faller. Det er det litt av livet dreier seg om. Stå opp for sine venner og for det man tror på:)
Ha en flott pinse.))"

Jurist Marius Reikerås (t.v.) og stortingsrepresentant Ulf Leirstein (t.h.)
har her nettopp konstituert  rettsikkerhetsgruppen.
To flotte personer som jobber for den norske befolkningen, og vår rettsikkerhet.

Hva er teori og hva er virkelighet?

Oppdatert:
Her ser man igjen pressen som er ut for å karakterdrepe mennesker med makten de har i pressen. Flere mennesker i Rettsikkerhetsgruppen er mennesker som er blitt sparket og tråkket på av makten i samfunnet fra flere kanter. At enkelte av de i dag lever er beundringsverdig i seg selv etter å ha vært i kamper med Goliat flere ganger. Dette bruker de bedritne journalistene i TV2 mot menneskene, der de har ytret seg i sinne og fortvilelse der de har møtt overmakten som ikke har ville lytte til de, flere ganger. Hvem har ikke ønsket enkelte mennesker dit pepper'n gror og sendt gann etter folk, der de har vært utsatt for umenneskelige maktovergrep, der disse er gjort oppmerksom på overgrepene og hvordan man som offer opplever slike overgrep? Når ord ikke når frem ...

Pressen burde kanskje begynne å levere faglig journalistikk heller enn politisk propaganda og opptre som krigere for makthaverne i landet. Hvem står bak de som har gitt oppdrag, og ønsker å få denne Rettsikkerhetsgruppen fjernet? Hvem innen justisembetet og finansinstitusjonene er redd for å bli gransket? Pressen vet, men de vil ikke og tør ikke røre i materien. Jeg har sett dokumentene som viser at de vet. Hvem biter vel hånden som gir de mat? Med pressestøtte så kan TV2 jobbe for kjeltringene. Nærmere mafiastat kommer vi ikke! Man kan samstundes undre på hvor mange av journalistene som er betalt under bordet for å levere slike skittpakker.

TV2's mafiatropp visste inderlig godt at Marius Reikerås var frifunnet for anklagene mot han, som dere kan se av skjermdumper under. Likevel valgte TV2 å henge han ut som en kjeltring for å frata han all borgelig aktelse i beste sendetid på riksdekkende fjernsyn. Må den journalisten aldri mer få en god natts' søvn, som kan utføre slik djevelskap mot mennesker!Av en eller annen grunn så får man ikke søkt opp saken fra BT ved å google. Er det noen blant maktens mørkemenn som har fått lagt inn sperre, som ikke vil den skal komme frem? Når det gjelder mafiaen som styrer dette landet, så blir man ikke lenger forundret over noe. Hele saken kan leses på Bergens Tidende her.


TV2 fremsatte også beskyldninger om at Marius Reikerås hadde rasistiske motiver, fordi han hadde skrevet på noen nettsteder der det blant annet stoff også har vært publisert det man kaller rasistisk materiale. Sannelig vil meningsdiktaturet som forsøker å kneble befolkningen skremme folk til taushet! Vitner skjermdump under om en mann med rasistiske holdninger? Mine lesere er så oppegående at de vet å vurdere selv, om de bare blir gjort oppmerksom på dokumentasjon som foreligger. Men så lenge pressen, her ved TV2 holder tilbake informasjon og vinkler omtalen i verste mening, ens for å skade og diskreditere, så vill-leder TV2 sine seere og lesere! Kaller dere pressefolk det for faglig journalistikk? Takk til dere! Dere burde få refundert studiepengene deres fra journalisthøyskolene dere er uteksaminert!


Skjermdumpen er tatt fra Bergens Tidende her.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.