01 juni 2014

Deilig var den himmel blå.

Man skal ikke avfeie alt som folk sier, som man ikke forstår eller vet nok om. Av og til kan det være sannhet i det man får vite. I stedet for å avfeie det man ikke vet eller forstår, så bør man søke mer kunnskap og informasjon. Enhver vet at man skal være kritisk til kilder, være seg det staten serverer som sannhet eller det andre forteller en. I dag har jeg rettet øynene mot himmelen, og minnes barndommens skyer, der jeg så for meg engler med hvite vinger som satt på en sky, sånn som glansbildene var tegnet bilder av.
Det er sjelden slike skyer på himmelen lenger som gir gode assosiasjoner, hvor en kunne drømme om englene som reiste rundt på en sky og danset under Vår Herre. Nå er ikke jeg religiøs, ei heller har jeg sett engler. Om de finnes, det vet jeg ikke. Men at det finnes mer mellom himmel og jord enn det vi kan ta på og kjenne som substans, det er jeg overbevist om. Kanskje er det Gud som styrer det hele, eller er det en eksistens fra en annen galakse? Jeg har tro på det siste. Kanskje er Gud og makter som leker med oss den samme? En ting er jeg sikker på, og det er at det finnes ondskap blant mennesker, og at makt kan korrumpere og gjøre mennesket bedervet. Jeg vet ikke mer enn det jeg leser og ser, og folk må selv vurdere det man leser som sannhet eller "sprøyt" i ordets forstand. Folk bør stille mer spørsmål rundt det som skjer i vårt samfunn og verdenssamfunnet.

Bildet tatt fra vest for Kvål i Melhus kommune, 1. juni -14

Er de sigarformede skyene, kjemikalier med blant annet barium, som værinstitutter sprøyter ut i atmosfæren for å måle vindhastigheten? Eller er det det som man kaller chemtrails, også kalt geoengineering?
Bildet er tatt ved Kvål mot vest, 1. juni -14

Hør to godt skolerte voksne damer fortelle om det de ser og opplever, der de er overbevist om at det er giftige kjemikalier som sprøytes ned på folk. Damene tok vannprøver av nedbør etter slike chemtrail-sprayinger og fant skremmende høye konsentrasjoner av barium. TV2 forsøker å avfeie det med at det er skålen vannprøven ble tatt i som gjorde utslag.

Dette bildet er tatt på Kvål, 1. juni -14

Ta deg tid å se filmen under. Legg merke til: 
25 min. ut i filmen: Kornsirkler
46 min. ut i filmen: Verdens oligarker (Hva er oligarki?)
50 min. ut i filmen: Rief rapporten som viste at det var oppfunnet effektiv enkel behandling mot kreft.
102 min. ut i filmen: Bank-kollapsen i USA, der makteliten sørget for børskrack, så de selv kunne kjøpe opp folks eiendom og eiendeler for en slikk og ingenting, for slik skaffe seg enda mer makt.
111 min. ut i filmen: Den totale kontrollen
113 min. ut i filmen: De kaller det antisemittisme, men det er noe helt annet.
124 min ut i filmen: Hvordan makten i Europa er strukturert, der under også "de nyttige idioter".
128 min. ut i filmen: Hvordan de makteliten bruker den påståtte klimakrisen til å skaffe seg enda mer makt. Der de sørger for tragedier for å befeste makt. 
134 min ut i filmen: Hvordan makten vil få ned populasjonen, for å beholde makten. Chemtrails påstås brukes for å ødelegge det genetiske materialet på mennesker, så både menn og kvinner skal bli mindre fertile/forplantningsdyktige. (Kjenner du mange som har problem med å få barn, og som har måtte benytte kunstig befruktning?) Det fortelles hvordan 7 millioner mennesker i California ble sprayet med giftige kjemikalier og om vaksiner som ødelegger folkehelsa. De forteller at fertiliteten hos mennesker har gått drastisk ned etter at blant annet genmanipulert (GMO) mais er blitt brukt som både menneske og dyrefôr.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.