03 juni 2014

Rettsikkerhetsgruppe konstituert på Stortinget.

(- legg merke til at det står og ikke av Stortinget.)


Gjennom mange år har folk måtte sloss mot et gjennomsyret råttent rettsystem i Norge.
Den lille manns kamp mot Goliat. Nå har befolkningen fått en gruppe sterke talsrør mot makta, med høy juridisk kompetanse fra ulike sektorer.

Jeg gratulerer alle, og ønsker samtlige lykke til i videre kamp for folks rettsikkerhet!


Vi fortsetter dugnaden Marius!
I menneskerettighetene som er implementert i den norske Grunnloven så står det ikke bare om rettigheter, men det står også at enhver borger har plikt til å varsle fra, når urett begås mot folk i landet! Tenk på det, neste gang du tenker å lure seg unna ansvaret nettopp du kjære leser har som borger, der du skyver ansvar og skittentøyvask i dette dugnadsarbeidet over på andre. 

Vi som har stått på, og fremdeles står på, sloss også for deg!

Nå har de såkalte "venstreekstremistene" startet heksejakta med pressen til hjelp:


"Vepsen" har vært ute og brunskvettet disse menneskerettsaktivisten. Noe John Færseth har holdt på med på nett gjennom mange år, der han har tilegnet meningsmotstandere de verste holdninger og egenskaper, hinsides sannheten. (Vepsen er tidligere dømt i Pressens Faglige Utvalg for å utøve dårlig presseskikk.)
Der forsøker han også å diskreditere jurist Marius Reikerås all borgelig aktelse. For å dementere noe av Vepsens løgner så er her en skjermdump fra Bergens Tidene, som viser at Reikerås ikke har noe kriminelt å henges ved. Han ble anmeldt og dømt på misforståelser, noe han ble frikjent for siden og dommere beklaget, som man kan se under:


Aftenposten har hengt seg på og vil også diskreditere de som er med i gruppen. Stortingsrepresentant Ulf Leirstein (FrP) får spesielt gjennomgå. Leirstein inviterte menneskerettsforkjemperne til møte, så de har fått konstituere seg som en gruppe som sammen jobber mot felles mål. Ulf Leirstein har aldri hevdet at dette er en stortingsgruppe, ei heller del av Stortingets stab.
Erik Tornes, en av redaktørene i Aftenposten går i kommentarfeltet og innrømmer å ha skrevet feil i ingressen til artikkelen. Man kan tolke det som et aktivt forsøk på å få til spetakkel rundt denne gruppen, som ser ut til å være en stor trussel for enkelte individer som nå har startet heksejakten for fullt.
Slår man opp linken over, så ser man at denne redaktøren kan ha en politisk agenda med sin redaksjonelle makt. Noen vil kanskje kalle det for "konspirasjonsteorier" også? Tilfeldigheter, de tilfeldighetene...

Skjermdump fra kommentarfeltet i Aftenposten tatt 05.06.14, kl. 14.25
Ser man videre på de som har engasjert seg i kommentarfeltet så kan en trekke frem Anders Broch, som mener man skal være lydige borgere og godta overgrep fra offentlige myndigheter. Virkeligheten som avdekkes kaller han hatefulle konspirasjonsteorier. Jødehatere kaller han også disse menneskene, for det er vel det han mener med å kalle folk hatefulle antisemittister? Når en leser at han håper ingen kan ta i disse menneskene med ildtang, så må en da lure på hva han kunne utført av handlinger mot de? Anders Broch påstår endatil at Norgespartiet er høyreekstremt. Det tross at Norgespartiet har definert seg ut av høyre-venstreaksen, og har to grunnformål: 
  • Få til et direktedemorkati, der statens avgjørelser skal fattes ut fra folkeavstemninger. Norgespartiet kan da ikke stå for noe ekstremt eller -ismer av noe slag, den tid befolkningen selv skal avgjøre. Hva ser disse brunskvettende hatsprederne for trusler i et direktedemokrati, styrt på samme vis som Sveits har gjort i mange år? Vi har ikke hørt en eneste politiker si noe galt om statsstyringen der?
  • Den andre kjernesaken til Norgespartiet er å drive folkeopplysning. La folk få kjennskap til det som foregår bak maktens korridorer. Hørte vi ikke en viss tidligere statsminister si at vi skulle få mer åpenhet i dette samfunnet?
Hvilken trussel ser de i Norgespartiet, siden noen vil brunskvette også dette? Er de redd meningsmotstandere skal bli tatt seriøst, så de selv kommer i dårligere lys, når folk oppdager at det er helt vanlige samfunnsinteresserte og oppvakte mennesker som er engasjert der?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.