05 november 2012

AP-mafiaen har startet aksjoner mot sivilbefolkningen.

Jurist Marius Reikerås kjemper vår alles sak og interesser, sammen med mange flere i menneskerettighetsorganisasjonen NORM
(NORM var en menneskerettsgruppe på Facebook, senere nedlagt, da de som driftet den ikke ble enig angående registrering i foretaksregistret).
Reikerås er jurist med stort engasjement for menneskerettigheter. 
Han har tidligere vært advokat for Nordsjødykkerne, som nå har sin sak oppe for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Han er kjent for sin kamp for menneskerettighetene i Norge, og kampen mot ulovlige dommere i norske domstoler, som ikke har signert dommerforsikringene de skal etter norsk lov. Kristin Brataas er også aktiv i NORM. Nylig ble også hun hentet av politiet, av noe så banalt som ikke å ha betalt en regning på noen få tusenlapper. Helt uten forvarsel og uten at hun fikk kontaktet advokat. (Mer å lese om Departementets oppsummering av dykkersaken her.)
Det kan se ut som at Marius Reikerås er fratatt advokatbevillingen kun av den grunn han snakka "øvrigheta" mot ved "å banne i kirka". Han ble kanskje for rett frem og tøff mot korrupte dommere generelt? Han lot seg ikke skremme!

Slike tilstander er det blitt i Norge, der uredde personer står frem og taler statsmakta mot. Vi har med mafia å gjøre. Folk kan ikke lenger lukke øynene og benekte det som foregår. Den som blir en trussel mot korrupte politikere og embedsfolk i norsk rettsvesen blir forfulgt og hentet inn av politiet, eller knekt med medias hjelp. Ytringsfrihet, menneskerettigheter, norsk grunnlov...

Her ligger et åpent skriv til statsadvokat Aril Oma og politiadvokat Ole Bjørn Mevatne, Bergen i anledning saken Reikerås er fengslet for. Hvor han legger til grunn at statsadvokat Oma og Mevatne har vært kjent med Glarion Marine LTD AS er et fiktiv og dermed kriminelt rettsubjekt og at de, som påtalemyndighetens representanter, dermed har bistått Glarion Marine LTD AS for å sikre slikt
utbytte som krevet av advokat Wesenberg gjennom hans utpressingsforsøk.
 


_______________________________________________________

marius@norm-norge.no 
Til: kristinbrataas@gmail.com
---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject:
From:    marius@norm-norge.no
Date:    Mon, November 5, 2012 1:36 pm
To:      margrethe.hannevik@jd.dep.no
--------------------------------------------------------------------------

Denne la jeg ut i dag på FB til mine titusenvis av "venner" som jeg
kjemper sammen med om rettferdighet.

Så kan du spørre deg selv: Er det rimelig av EK Hordaland å innlalle til
avhør en halvtime før avhøret for så å kaste meg i fengsel uten skriftlig
vedtak bare timer etterpå. Ikke har jeg fått tid til å gå til legen engang
selv om jeg har magesmerter.

Nå må dere ta grep om rettssikkerheten i Bergen så ikke folk tar livet
sitt som følge av den overgrepskulturen som finnes i Bergen:

Kjære alle FB- venner. Blir borte noen uker, men kommer igjen:))

Jeg har engasjert meg i menneskerettssituasjonen i Norge og er dypt lei
meg på vegne av alle de overgrep som skjer, men som vi står maktesløse
mot. Vi har ingen virkemidler mot overgrep som gjøres mot sivile i Norge
og det er fryktelig å være vitne til.

Jeg har selv ført en årelang kamp mot systemet her i Bergen og ofte fått
medho
ld i overgrepene fra rettsmyndighetene i Oslo. Og tro meg; jeg kommer
aldri til å gi meg med å forsøke å belyse de overgrep som gjøres mot
sivile i Norge.

Men, nå blir jeg borte fra FB i noen uker. Jeg fikk i dag beskjed av
rettsmyndighetene i Bergen, uten mulighet til å ta til motmæle, at jeg
blir kastet i fengsel i dag kl 15. Går alt etter planen, er jeg ute til
den 9. desember, altså om 4 til 5 uker.

Jeg vet ikke hvor jeg skal, men tror det blir Bjørgvin utenfor Bergen. Kom
gjerne på besøk. Jeg skal gladelig prøve å svare på menneskerettsspørsmål
mens jeg sitter der.

Uansett: Takk for at vi sammen kjemper mot maktovergrepene som skjer i
Norge. Vi må aldri la oss knekke av maktovergrep, snarere må vi gjøre det
vi kan for å kjempe i mot.


Dette skriver Marius på siden til NORM på Facebook i dag:
"
Marius Reikerås
Årasken til at jeg skal inn, er at jeg ikke lot meg presse av advokat Helge Wesenberg i Bergen til å jobbe gratis ( slavearbeid) for et selskap som heter Glarion Marine LTD AS. Dette selskapet har i ettertdi vist seg å være fiktivt. Når Wesenberg skjønte at jeg ikke lot meg presse, kontaket han sine kamerater i politiet og fikk det til å høres ut som om jeg hadde gjort ham "redd". Det finnes ikke noe bevis utover Wesenbergs påstand. Men, det er det eg er dømt for: Å gjøre Wesenberg reddd.Men , sånn er det. Så lenge han har kontakter inn i systemet, kan de herje på med folk som de vil."

(Min kommentar til avsnitt over: Det kan se ut som Marius har hatt det veldig travelt, for normalt har ikke han så mange skrivefeil i de skriv han publiserer. Ut fra det kan det virke som han mener det er viktig at informasjonen om det som er skjedd når ut.)
Chris Overgaard har også omtalt saken her, hvor han har kommet med en oppdatert og mer informativ blogg her og her, hvor det ligger flere opplysninger.
Kopiert fra Amnestys side, skrevet av Professor dr.jur Anders Bratholm:"Amnesty kom i sin årsrapport for 1988 inn på den ulovlige volden i Bergenspolitiet. Der het det bl.a. at Amnesty «var bekymret over at det lot til å være et mønster av fysisk mishandling av arrestantene fra Bergens-politiets side». Det ble opplyst at Amnesty hadde sendt representanter til Bergen for å foreta nærmere undersøkelser."
Til slutt spør jeg, hvilket politisk ståsted har lederne i politietaten i Bergen? Er det AP's egne mafiamedlemmer som blir satt på folk? Det kan se slik ut.

Marius Reikerås er nå satt inn på høy sikkerhetsavdeling i Bergen fengsel. Hans advokat har sendt beskjeden til Kristin Brataas.  Er det planlagt av AP-krefter at han skulle bli hentet nettopp den dag, nå som pressen er fullt opptatt med å dekke valget i USA, så saken ikke vekker oppmerksomhet i Norge?I Advokatbladet kan man lese et tilsvar til Marius Reikerås av Christian Brusgaard. Han skriver blant annet: 
"For øvrig er jeg av den oppfatning at innlegget klart er preget av forfatterens motiver. Det ene forhold hvor jeg klart nok kan kritiseres, er vel kjent for Justisdepartementet. Det er for meg et vesentlig poeng at jeg til tross for Reikerås’ gjentatte bakvaskelser i flere sammenhenger i fjor høst både er blitt innstilt av Advokatforeningen som fortsatt styreleder i Tilsynsrådet og oppnevnt av Kongen i statsråd.
Det er etter min egen oppfatning en viktig oppgave Tilsynsrådet utfører og som ivaretar advokatstandens felles interesser. Kvaliteten på det arbeidet jeg gjør, overlater jeg til andre å bedømme, men som en av mine kolleger sier: Det er et verv med begrenset oppside."

Her ligger et åpent brev som Marius har sendt til statsråd Storberget, hvor han stiller spørsmål om korrupsjon og kameraderi innen embedsverket. Hvor han stiller disse tre spørsmål:

1.         Er det greit at Bruusgaard krenker taushetsplikten, ved å la sine private sekretærer i advokatfirmaet Thommessen sende meg brev som vedgår Tilsynsrådet som statlig organ?
2.         Er det greit at Bruusgaard, nekter å svare på hvorfor han krenker taushetsplikten og i stedet kommer med det som jeg oppfatter er konkrete trusler?
3.         Er det greit at staten ved Tilsynsrådet går inn å tar mitt hele arkiv uten verken å informere meg eller de som er eiere av dokumentene?
Når en ser alle kameratansettelser i offentlige embedsverk som er avdekket den senere tid i denne regjeringen, hvor de har plassert ut sine representanter i de fleste sentrale offentlige samfunnstillinger, så kan det være av stor interesse å vite hvilket politisk ståsted Christian Brusgaard har. Har Marius avslørt for mye og pirket borti for mye sensitivt som ikke tåler dagens lys blandt denne embedsstanden, så de så han som en trussel?

Spør man meg så synes jeg hele saken stinker politisk komplott mot Marius Reikerås, og det er verdt å gå aktørene mot han nærmere i sømmene for deres tidligere aktiviteter!Uskyldig dømt. Søker man opp Marius Reikerås på Google så kommer ikke denne reportasjen opp, hvor det avsløres de falske anklager mot han. Det er bare å innse at det er mafia som har tatt over norsk justisembete og som styrer dette landet! Det kan se ut som Google også er kjøpt av denne mafiaen.

Ytterligere opplysninger om folk som er domfelt kan søkes opp her:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.