08 november 2012

Tid for å se seg tilbake.

Adresseavisen skriver i dag at politiet over hele landet nå har gått til kamp mot islamistisk ekstremisme. PST har nå eskalert fokusen på akkurat det samme som Anders Behring Brevik advarte samfunnet mot, og som han snakket om i sin forsvarstale i retten. Den talen ble sensurert vekk så det norske folk ikke fikk høre den. Han skulle ties ihjel. Har noen spurt seg hvorfor norske myndigheter nektet folk å høre den? De forsøkte med medias glimrende politiske hjelp å hisse opp hele befolkningen over det som skjedde på Utøya. Vinklet det hele ensrettet som en terroraksjon uten mål og mening. Om folk hadde hørt den talen, så tror jeg at mange hadde sett med andre øyne på mannen. Den grusomme gjerningen han utførte, sa han selv i den talen sin at var en bestialsk handling og han utførte den av nødvendighet for å vekke det norske folk. Han advarte i talen sin om nettopp det som fronter alle landets aviser i disse dager, islamistiske ekstremister. Han nådde ikke frem til myndigheter og folket på annen måte. Han hadde jo rett? De mennesker som har hatt upolitisk korrekte meninger har vært sensurert over en lav sko i norsk tabloidpresse gjennom mange år, blitt stalket og hengt ut på de verste måter for å knuse de i samfunnsdebatten så andre ikke våget. Metodene har vært mange. Folk har vært redd for å ytre seg, da de er blitt truet, og hvor journalister har gått på arbeidsgivere til de som har våget, slik at de er blitt presset ut av sine stillinger. Arbeiderpartiet har satt den politiske korrekte standard. De som har våget å tenke selv og ikke minst ytret seg har det vært klappjakt på av deres utsendte blodhunder rundt om på nett.
Ugjerningen med alle drapene kan ikke forsvares, men den politiske motivasjonen er forståelig. Hvor lenge har mafiaen i AP trodd at de kan kue et helt folk? Mange av oss lar oss ikke kue av den bermen. Vi vil ikke la oss sensurere, for vi vil være frie mennesker i et fritt land.
Hvordan kan man kunne forstå om man hører bare den ene parts vinkling? Har vi rett til å være så likegyldige at vi lukker øynene for det onde, og nekte å se? 

Vi skal huske hva forsvareren hans, Lippestad sa i portrettintervjuet etter rettsaken: "Jeg har endret syn på min klient". 
Følg med hva som skjer fremover. Vi alle persiperer samfunnet ut fra vår erfaring og viten. Det er vanskelig å bedra et opplyst folk, derfor ble forsvartalen også stoppet. Mange av oss fikk likevel sett den på Youtube, hvor den ble lagt ut gjentatte ganger av flere mennesker som hadde lastet den ned. Om den ligger der fremdeles vet jeg ikke. Myndighetene fjernet den gang på gang.
Det er tid for å se seg tilbake, se det politiske bildet ett år etter. Hvordan har det politiske landskapet endret seg? Korrupsjonsskandalene i denne statsforvaltningen har ramlet ut på løpende bånd. Kameraderi i Arbeiderpartiregjeringen florerer og er avslørt og avsløres stadig, der nepotisme er et ord vi alle har lært det siste året, med utspring fra Arbeiderpartibevegelsen. Mange har våknet og stadig fler får øynene opp for hva som skjer i dette landet, hvor makten er sentrert rundt AP-mafiaen, uansett om de forblir i regjeringsposisjon eller ei etter neste valg, der de har innsatt sine folk i de fleste viktige statlige samfunnstillinger hvor makt kan øves. Det er bare å lese bakover i bloggen så finnes mange eksempler.
De politiske Gallup-målingene viser tydelig Arbeiderpartiets utvikling etter 22 juli 2011. Stadig fallende!


Hvem vekket det norske folk? Anders Behring Breivik har nådd frem med sitt budskap. Det er trist at han måtte bruke så sterke virkemidler for at det norske folk skulle få opp øynene, for det Arbeiderpartiets mørkemenn allerede var godt kjent med.
Det er Breivik som har satt PST i arbeid! Det kan ikke bortforklares. Vi kan ikke lenger lukke øynene og gjemme oss for det som er ubehagelig, og som berører oss alle og ikke minst våre barn, som skal ta over dette norske samfunnet. Selv de feige som alltid har fulgt strømmen og latt seg lede blindt, ukritisk, er blitt tvunget til å våkne.

Norulv Øvrebotten skriver i Nordlendingen: "Storberget er gått av som justisminister fordi han ikke klarer å være med på mer kriminalitet. Han har forstått at terroren kom for å styrke det systemet som han er en del av og som han er blitt tvunget til å være med på å maskere." Øvrebotten skriver også mye på sin åpne vegg på Facebook, verdt å se innom.

Den 28/11-12 skriver Dagbladet TV2 avslørte at antiterrorpolitiet ikke fikk lov til å hente inn bistand fra forsvaret da det ble slått full terroralarm igjen 2.oktober. Det var Grete Faremos betrodde statssekretær Pål Lønseth som gikk mot og overprøvde politiets faglige råd. Dagbladet skriver også at politimester Hans Sverre Sjøvold og beredsskapstroppen-Delta- ba forsvaret om hjelp om formiddagen den oktoberdagen. To helikopter var på vei, men måtte lande på Ekebnerg og ble nektet å delta i det som ble fryktet å kunne være et nytt terrorangrep, mot Stortinget.
Hvorfor hindret AP-krefter bistand? Det kan oppfattes som at de gjerne ser at liv går tapt, og langt fra tar grep og viser ansvar i takt med folkets ønsker og beskyttelse av det norske folk.

Jo mer jeg leser av det som kommer opp om hva denne AP-regjeringen driver med av skjult agenda, mer lurer jeg på hvem av de som står bak ABB's terrorangrep. AP-krefter har gang på gang vist at de ikke står på folkets side.


Et skremt folk lar seg lett overvåke. Et skremt folk tror på myndighetenes unnskyldninger for å sette i verk overvåkingstiltak under påskudd av å hindre terror i landet. Ville samme befolkning godtatt overvåking av enkeltmenneskene uten den grusomme terroraksjonen?
Du er sint, du er frustrert, men du tenker... Tanken er enda fri.

God krok skal tidlig bøyes:
Flere sentrale AP-politikere har i sine ungdomsår og unge voksenår vært med på svindel og bedrag i AUF. Anbefaler alle å lese denne artikkelen. På løgn og bedrag har AP bygget partiet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.