01 november 2012

AP trikser med statistikkene og forskningsrapportene.

De tallene som folk får presentert via SSB er trikset med og er ikke en pålitelig kilde. AP manipulerer frem de tall de selv ønsker skal være synlig. Om de stemmer med virkeligheten ser de ut til å bry seg lite med, så lenge tallene er med på å befeste makten deres ytterligere og kan brukes til å underbygge deres egne løgner. Det er bare slik at alt grums har en tendens til å komme til overflaten når noen begynner å røre ved det. I året frem mot valget skal det komme mange slike, som får denne korrupte regjeringen i kne, hvor aktørene i AP-politikken skal få sitt rettmessige ettermæle i den politiske historien. Glorier skal falle og de sanne svindlerske ansikt skal frem i dagen!
Her har forskere foretatt en undersøkelse hvor det kommer frem i Skup-rapporten at slike bestillingsverk med ren skjær juks og fordreining av sannheten som forskere har kommet frem til, skjer i stor stil. Rapporten er skrevet i 2010 og heter "Styrt forskning". Den er lever av John Hultgren og Ingeborg Moe. Stoltenbergregjeringen fornekter seg ikke i løgn og svindel av befolkningen!
(Det er skjedd at linken er brutt. Om så kan den søkes opp under Metoderapporter på Skup.no)

Også ved nasjonale prøver i skolen manipuleres tallene frem, så resultatene i skolene skal se bedre ut enn de i realiteten er. Oslo-skoler har i flere år blitt beskyldt for juks, men frem til nå har det ikke vært mulig å bevise. Bak tallene som presenteres offentligheten ligger mye lureri. Er fremgangen skolene viser til reell, spør Kari Smith, professor ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Bergen, etter å ha gjennomgått analysen.
Pål Listuen  er feltdirektør ved Ipsos MMI, og sitter i styret for Norsk Markedsanalyse Forening, som har 800 medlemmer, han engasjerer seg også i bransjens etiske standarder. han sier til Nettavisen at journalister er ukritiske til meningsmålinger. "Han oppfordrer folk flest til å være mer kritiske til resultatene av spørreundersøkelser og se nærmere på hvem som står bak, hvem som er oppdragsgiver og hvordan undersøkelsen er gjennomført."

Partiet Høyre skriver på sin side: "Regjeringen sier situasjonen er bedre enn det statistikkene viser."

"SSB droppet de 2.200 elevene som ikke fullførte ungdomsskolen fra statistikken. Ved å følge forskriften ble bildet penere enn virkeligheten."

Human Right Service (HRS) skriver:
"I Oslo er situasjonen blant ikke-vestlige denne: sysselsettingsgraden er 29 prosent lavere enn blant den øvrige befolkningen. Ikke-vestlige kvinner i hovedstaden har 34 prosentpoeng lavere sysselsettingsgrad enn øvrige kvinner.
Det sier seg selv at tallene vitner om det vi i Aftenposten kaller en ”udetonert bombe for velferdsstaten”, og vi påpeker at ”Regjeringen vet det”.
Hvorfor bruker SSB det vide aldersspennet 15 – 74 år, som skjønnmaler situasjonen? SSB peker på at dette er en mal fra OECD. Men da må SSB forklare oss følgende: i statistikkbanken til SSB kan man hente ut sysselsettingstall på årskategorier for tottalbefolkningen (altså alle), mens for innvandrerbefolkningene er ikke dette mulig. Hvorfor?
Vi måtte altså spesialbestille tall fra SSB."
Hvem er og hvem står bak HRS vil mange kanskje spørre. Spør du en av pressens venstreekstremister vil de kalle det en høyreekstremistisk nettavis. Jeg anbefaler folk å lese litt i den avisen. Det er kun fakta som den korrupte AP-pressen unnlater å fortelle befolkningen. Kommer sannheten frem for folk, så vil makten stå for fall, da er det best å stemple de rasister, og skremme folk fra både lesning og opplysning. Vi vet alle samfunnsengasjerte hvordan PST er blitt sendt etter folk, eller jaktet på andre måter, av blodhundene i AP og den venstreekstremistiske bermen i pressen., hvor de har stemplet de rasister, Breivikinger, høyreekstremister og annet fandenivoldsk, for å bringe folk som opponerer mot korrupsjon og svindel i statsmakten til taushet. Det er verdt å merke seg Adresseavisen i Trondheims rolle i dette arbeidet, som har en redaktør, venstreekstremist av rang, kjøpt og betalt av AP med pressestøtten. Han ville lage en større serie med høyreekstremister i vår og publisere i papirutgaven. Det ble med den ene hvor han forsøkte å stemple meg. Saken fikk så store følger og publisitet at den ga kanskje ikke mersmak for den feige redaktøren, som misbruker sin samfunnstilling som opplysende organ på det groveste.

Roy Vega skriver i sin blogg: "Kreftene som står bak trusler, spektakulær ryktespredning og skittpakker mot personer med «feil» politisk mening har tiltatt i Norge. Bloggere som utfordrer makthavere på ideologisk og saklig grunnlag - er for tiden i et utsatt nedslagsfelt." Anbefaler å lese det han har skrevet om saken, og også lese gjennom kommentarene som er kommet inn til artikkelen hans. Det vil etterhvert gå opp et lys for svært mange, for hvilke metoder den røde og venstreekstremistiske berme bruker for å sverte sine politiske motstandere. Du har kanskje vært med i denne svertekampanjen selv, uten å være klar over hva du har bidratt med? Du kjenner kanskje noen av disse samfunnsengasjerte, som du har vendt ryggen, for du har trodd på den propaganda maktapparatet og folk rundt deg har blitt deg fortalt, der du aldri har søkt informasjon på egen hånd, der du ikke har visst hvor du skal starte søk. Vi blir opplært til å vise toleranse for ulikheter, være inkluderende og omsorgsfulle mot hverandre. Hvordan praktiseres den opplæringen i forhold til de samfunnsengasjerte som sloss også for dine rettigheter og rettsikkerhet? Hvor var du når du burde vært støttende? Så fattig, så ussel, ikke engang din tilstedeværelse mentalt var du villig til å gi.

En annen skriver: Slik jobber AP sitt propaganda apparat for å sverte opposisjonelle

Forakt for APs svindel og bedrag av befolkningen har ingen ting med høyreekstremisme å gjøre, det handler om rettskaffenhet, sannferdighet og respekt for mennesker. En moral som burde ligge i grunn hos alle mennesker og ikke minst hos de ledere som skal være forbilder og lede andre, der de blir gitt tillit og handlekraft. Arbeiderpartiet representerer alt det motsatte! Argumentasjon på det er det bare å lese seg tilbake i bloggen og man har lesestoff for flere uker hva det angår.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.