26 april 2013

Den norske stat, folkets fiende!

Fredag 26.04.13 ble statsregnskapet lagt frem.
Overskuddet viste hele 410 milliarder kroner i 2012. Kun en gang før i norsk historie har overskuddet vært høyere. "Overskuddet er hele 18,6% høyere enn de 346 milliardene som ble lagt til grunn i saldert budsjett, og 21 milliarder kroner større enn det som ble lagt til grunn i det nysalderte budsjettet".

Hvorfor er det da så mange fattige i Norge?
Hvorfor får da ikke kreftpasienter livsforlengende medisiner?
Hvorfor er skoler som våre barn går i fulle av mugg, så ungene blir syke, uten at denne regjeringen bevilger penger til nybygging og utbedringer nok?
Hvorfor legges da fødeavdelinger ned i distriktene?
Hvorfor legges da skoler i utkantsstrøk ned, så barn må kjøres opptil 9 mil for å gå på skole?
Hvorfor er det da mangel på boliger i Norge?
Hvorfor må kvinner som trenger brystrekonstruksjon etter brystkreft måtte sloss for fullverdig behandling, der det er mulig?
Hvorfor må folk stå så lenge i sykehuskøer at de lider unødig, eller kreperer i ventetiden?
Hvorfor må eldre og syke sove på toaletter og skyllerom i institusjoner og helsesektoren?
Hvorfor er det ikke asfalt på norske veier?
Hvorfor er ikke norske veier bygd så solide at de tåler norske vintres teler under veibanen, så enkelte strekker er som krøttdyrstier å kjøre på?
Hvorfor må da folk betale eiendomsskatt for å eie egen bolig i dette landet?
Hvorfor må da folk betale bompenger for å besøke familie i en annen bygd eller ved innkjøring til byer?
Hvorfor er da rettsgebyrer satt så høyt i norske rettssaler, at den lille mann og kvinne ikke har råd og dermed ikke mulighet til å ivareta sin rettsikkerhet og kjempe sin rett slik det skal være i en ærlig rettstat?
Hvorfor får ikke norske barn av denne rikdommen frukt eller et varmt måltid i skolen?

Gi meg en eneste grunn til at jeg skal kjenne respekt for Jens Stoltenberg og medlemmene av den rødgrønne regjering, eller noen av stortingsrepresentantene som gjennom årtier har latt denne svindlerske regjeringen herje fritt med befolkningen og rundstjålet det norske folk!

Jens Stoltenberg, Erna Solberg, Jonas Gahr Støre og Siv Jensen deltok i Debatten denne uken, hvor Jens skrøt av alt han har fått til og poengterte at hans regjering ikke var der for å være en spennende regjering, men at han ville gi befolkningen mulighet til å oppleve spenningene i livet selv.
Jeg tror som Siv Jensen at folk har fått mer enn nok av spenninger av å vente på behandlinger i sykehussektoren, og om de overlever ventetiden, - fått nok av spenninger om de har penger nok til å innfri neste måneders økonomiske forpliktelser, og om det er igjen nok penger til livsopphold etter at han og kjeltringene han omgir seg med i regjering og Storting, har grafset til seg med begge hender fra befolkningen, og vel så det. Der folket nå er belånt til over pipa, for å ha tak over hodet for seg og sine barn.

Anders Behring Breivik sitter i ei celle fratatt friheten. Stoltenberg med denne regjeringens medlemmer samt støttespillerene til denne svindelen og bedraget av befolkningen, burde hatt selvskreven celle ved siden av med minst like høy sikkerhetsgrad. Der de har terrorisert befolkningen i alt for mange år!
Hvor mange har de indirekte drept med makten som ligger i å styre bevilgningene med pengesekken og sende regjeringens innkrevere etter folk så de er jaget i døden av fortvilelse?

Det defineres som politisk forræderi, når en regjering går mot folkets interesser.

Må de få sin rettmessige straff for den ondskap de øver mot den norske etniske befolkningen!

Tross rikets tilstand med spørsmålsstillinger over så er Jens Stoltenberg såre fornøyd med sin regjerings arbeid, der han svarer i utspørringen før valget: "– Vi har vist at vi følger opp målene vi setter oss. I 2005 gikk vi til valg på full barnehagedekning. Det målet har vi nådd. 65 000 flere barn har fått plass i barnehage. Vi har økt behandlingene og utredningene i sykehusene med 1,6 millioner, og vi satser på kvalitet. Vi kommer også i neste stortingsperiode til å følge opp målene som vi setter oss. For eksempel skal vi gi støtte til oppussing av skolebygg, slik at kommunene kan bygge eller rehabilitere 1000 bygg, svarte Stoltenberg."
Professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk, er ikke enig og påstår Arbeiderpartiet har rasert det norske helsevesenet.
Det er lett å spare penger, om man skyver ansvaret for vedlikehold og nødvendige oppgraderinger over på etterkommerne. For Sigbjørn Johnsen, som var finansminister under Stoltenbergregjeringen var det viktigere med "pæææng på bok". Hva brydde vel Stoltenberg og sosialistene seg om infrastrukturen på vann og kloakk, om denne var i ferd med å ramle sammen på slik måte at det står i fare for å bli helsefarlig for befolkningen. Der i leiren rømmer de landet som skatteflyktninger en etter en. Les hele saken om de 490 milliarder som må til for å sikre drikkevannet her.


Forslag om enda flere regler hvor folk skal overvåkes for å jobbe på egen eiendom.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.