05 april 2013

Politietaten krympes

Kriminaliteten er økt betraktelig i Norge. Det kan ikke unndras at innvandringen og åpne landegrenser er en stor årsak til dette. Arrestene og fengslene er overrepresentert med ikkevestlige kriminelle som opptar plassene etter å ha gjort lovbrudd. Vi har også de rumenske tiggerne som herjer landet. De sitter ikke bare der i teaterkostymene sine og spiller offer i gatene, det er bare noen av de. Resten er ute på tjuveriraider. Hver dag så blir disse teaterkledde menneskene sluppet av ved Vår Frues kirke i Trondheim, hvor de blir dirigert av sjefen hvor de skal innta plasser og hvor de skal dra rundt å stjele. Adresseavisen er tipset om det, men skriver ingen ting om dette. De skriver heller ingen ting om at arresten er stappfull av rumenske tiggere hver morgen. Opplysningene kommer fra innad i politiet.
Regjeringen har lovet å ruste opp politietaten og legge inn ressurser for sikkerheten til folk i dette landet.  
I Telemark politidistrikt så svarer denne regjeringen dette med å tildele fem nye stillinger i 2013. Men hva hjelper det når de samtidig må redusere budsjettet med 3,5 millioner kroner? De største kjeltringene i dette samfunnet er ikke de som går i gatene og stjeler og som gjør brekk, det er politikere i Arbeiderpartiet som legger an føringen til at slik kriminalitet i samfunnet fortsatt skal få skje. Når folk har andre ting å holde fokus på enn dem selv, så blir ikke folk så opptatt av den politikk de fører, som går på å føre makten ut av landet. Det store landssviket de driver under benevnelsen "globalisering". Det hjelper lite å drive brannslukking, om man ikke får kverket kilden til brannene!
Politimester Rita Kilvær må som følge av ordren om å krympe budsjettet, sommerlukke seks lensmannskontor. Det betyr at det ikke blir noen som helst vekst i politietaten, heller tvert om!
Nå vet vi alle hvordan tiggerne herjer landet i sommerhalvåret som er deres høysesong. Tjuveri, innbrudd og ran. Da skal det altså ikke være politi på plass!

Må disse kjeltringene i Arbeiderpartiet bli buret inne og straffet for sine føringer mot det norske folk!

Jeg oppfordrer folk til å ta sterkere del i samfunnsdebatten. Ta makten tilbake til folket!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.