13 april 2013

Nye avsløringer om Arbeiderpartiets korrupsjonsdeltakelse


Arbeiderpartiet har gitt støtte til en Moskvaskole, hvor rektor har stjålet av pengene og brukt de på blant annet seg selv og sin kone. "Ansatte ved Skedsmo videregående, som har undervist ved Moskva-skolen, har reist over til Russland med kontanter til den russiske rektor Evgeny Karpov. Den russiske rektoren har også disposisjonsrett over en bankkonto, fylt av norske midler, der store beløp er tatt ut og oppbevart som kontanter i en safe på skolen" - skriver Aftenposten. Rektoren har gitt seg selv lønn etter norsk lønnsnivå, som er veldig mye penger i Russland. Sin kone har han ansatt og gitt langt høyere lønn enn øvrige ansatte. De norske bistandsmidlene har også dekket mye av hans personlige forbruk, som reiser, flybilletter og hotellopphold, kjoler, parfymer og mengder med drivstoff, sjokolade og hundemat.
Styremedlemmer fra AP har mottatt penger i styrehonorarer de aldri har deltatt i.De norske lærerne har fått utbetalt 42.000 kroner i urettmessige diettpenger fra Moskva-turene sine, etter at de allerede hadde fått dekket kosten over skolens budsjett i Moskva. Lærere som påberoper seg å være en opplyst yrkesgruppe vet helt klart at de har vært med på ulovligheter.

VG og Dagbladet- Arbeiderpartiet tro, nevner ikke saken i sine aviser. De er med på å fordekke svindel gjort av AP, ved å unnlate å belyse slike saker.


"Vet man uten å handle så er man en del av problemet!" -sitat Anundsen i konstitusjon og kontrollkomitéen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.