11 april 2013

Velferden for eldre og syke

Menneskerettigheter, verdighet og trygghet- hvor ille er det stelt i Norge? Maslows behovshiarki, om noen kjenner til det. De grunnleggende behov. Det er trist å lese at hjelpesløse mennesker skal være nødt å leve slik i denne "velferdsstaten" under Arbeiderpartiet. Kommuner som tar 85% (?) av de eldres pensjoner, men hva får de igjen for pengene? Står tjenestene de mottar i samsvar med pengene de betaler? I mine øyne er dette grovt svik og tjuveri fra de eldre og syke. Forbrukerrådet burde inn for å se om innbetalingene står i samsvar med leveransen. Når man betaler for en vare, skal man også ha fullgodt produkt. Kan kjøpsloven gjelde? Det er ikke bare brudd på menneskerettigheter.

Grue kommune ligger øst mot Sverige, nord for Oslo, hvor det bor ca 5000 mennesker totalt. 
Revisorrapporten viser at rundt 50 eldre i Grue kommune har blitt krevd for ni millioner kroner for mye for matservering og klesvask på omsorgsboligene de siste åtte årene. Eldrerådet har varslet om saken gjennom flere år, men ingen ting ble endret. En av de som ble rammet er 92 år gamle Torbjørn. Han har jobbet i skogen og på fabrikk hele sitt liv. Nå er han dement og bor i en omsorgsbolig med heldøgns pleietilbud. Han og hans avdøde kone har betalt inn 150.000 for mye. Ordføreren blir spurt hvorfor han ikke tok varslene på alvor. Det kan han ikke svare på. I omsorgsboligene i Grue har én nattevakt ansvaret for 32 beboere. Alle disse med heldøgns pleietilbud. En av beboerne sier han ofte gråter av smerte om natten, fordi han ikke vil forstyrre pleieren som er alene på vakt med ansvaret for de 32 beboerene. Han har flere ganger sittet på badet og grått, hvor han har hatt så store smerter, men ikke tort ringe nattevakten, for han har visst at denne ikke har rukket å komme innom han med smertestillende tabletter likevel. 10 stykker av beboerne er så syke at de burde vært på sykehjem. Flere av de eldre må vente i 14 dager før de får dusje. Om natten har pleierne funnet pasienter på gulvet på rommene sine, og pleierne har ingen oversikt over hvor lenge de har ligget i gulvet slik uten å få hjelp. Pleierne er fortvilt og har varslet fra om situasjonen flere ganger, men ordføreren påstår han ikke har hørt om det. Er det mulig spør jeg? 
Betal din skatt med glede, sier Stoltenberg. Husk alt du får tilbake når du blir syk eller trenger hjelp. Takk meg til! Er dette omsorgen som staten tilbyr etter at denne har grafset til seg 85% av pensjonen, så kan det helt klart sidestilles med ran av de eldre og syke! De eldre og syke har allerede betalt inn skatter og avgifter til sin alderdom, om de ikke skal bli fratatt alle pengene sine i tillegg! Innbetalinger mot det de eldre og syke får ut, står ikke i samsvar!
Hvor er kontrollorgan som skal følge med, så slikt ikke får skje? Hvor er garantien for at de eldre får det de har betalt for og krav på? Hvor er forbrukerrådet?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.