08 april 2013

Hvem styrer Norge?

Ja, hvem styrer denne skuta og hvem setter standard for moralen i landet?
Vi har en Arbeiderpartiregjering -joda, SV og SP er med de også, men de har vel ingen ting de skulle ha sagt, bare ett tilsynelatende verktøy for å få AP i regjering, således kan man vel ikke regne med de.
Lønnsoppgjøret er nettopp avsluttet hvor det blir et generelt tillegg på 0,75 krone pr time og 1,40 for lavtlønte. Hvilket rettferdig løft! Jo, det er ironi fra min side. Rundt om i landet settes ene bomstasjonen opp etter den andre, som spiser opp både dette lønnstillegget og tidligere lønnstilegg i årenes løp. Når disse statsøkonomene regner på reallønnsveksten så holdes slike avgifter utenfor, tross at staten er de som krever inn pengene, og folk er nødt å betale de, enten de vil eller ikke. Folk må på jobb!
Selv bevilger disse pampene seg flere titalls tusener for møtevirksomhet de fører, men som de ikke deltar i. Det er vennene deres som bestemmer at de skal få slike svimlende summer av penger, som vanlig folk bare kan drømme om. De mener selv de er så viktige at de fortjener så mye penger av folkets midler bare i kraft av sitt eget navn, uten å gjøre noe som helst til gjengjeld, annet enn aktiviteter som begunstiger deres egne venner i politikken. De synes selv deres tilstedeværelse ved representasjoner er så viktig at de som største selvfølge bestiller helikopter og reiser med privatfly for flere hundretalls millioner gjennom året. Det mens syke kreftpasienter ikke får livsforlengende medisiner om de ønsker å få leve, være sammen med sin kjære familie og venner noen begrensede år ekstra.
Prioriteringer... Hvem styrer Norge?

Alle må betale skatt. Betal din skatt med glede! Husk alt man får tilbake fra staten for disse pengene! Skatten er en forsikring for en selv, om man skulle trenge lege eller helsehjelp, eller komme ut for situasjoner hvor man blir nødt å leve av "velferden" i NAV. Hvor mange mennesker kjenner vi ikke, eller har lest om, som bor så kummerlig at det ikke er mennesker verdig, i mangel på midler og hjelp fra denne velferden? Foreldre som ikke har penger til å sende sine barn i barnebursdager, for de har ikke den 100-lappen som er vanlig å gi i gaver på slike barnebursdager. De trenger den hundrelappen til mat til familien. Det er mennesker som ikke har råd å gå til lege, for de har ikke de 200,- kronene som er egenandelen, og langt mindre råd til å kjøpe medisiner. De lider i stillhet, de har stolthet. Ta stoltheten fra mennesker og man har tatt fra de alt! Hva mer kan denne staten ta fra mennesker uten at de reiser seg mot regjeringen? Det er grenser for hvor langt man kan presse mennesker, før de slår tilbake.
Internett, Facebook, blogger - det må vel være disse politikerenes skrekk, der folk finner sammen, søker støtte i hverandre og reiser seg. Disse mediene har ikke sosialistregjeringen kontroll over og erfaringene og meningene får de ikke sensurert. Folk organiserer seg og sterke grupper oppstår, klare til å slå tilbake. Mennesker som bruker all sin tid på å bekjempe uretten de blir utsatt for, der de rører ved saker i de svarteste kroker som befolkningen ikke skal få kjennskap til, som vår statspresse med tabloidaviser som mottar pressestøtte, er med på å fordekke. Hvem tror på det tabloidpressen skriver lenger? Politisk silt stoff, og ikke gjenspeilet virkelighet i samfunnet, er det som presenteres.
Debattfeltene er konsekvent stengt i reportasjer, der det er kunnskapsrike mennesker blant leserne som kan komme til å korrigere feilpresentasjonene som blir publisert. For å finne gravende journalistikk så må man lese utenfor tabloidavisene. Der ligger mye som ikke tåler dagens lys, for denne regjeringen. De  forsøker på hersketeknikken latterliggjøring, og kaller det konspirasjonsteorier. Man må vel etterhvert være fri for eget vett og blind for virkeligheten, om man fremdeles avfeier alt som skrives som "konspirasjonsteorier". Dette landsforræderiet som skjer under benevnelsen "globalisering". Merk dere når dette ordet blir brukt fremover. Det er alltid når det dreier seg om saker som fører norsk makt ut av landet, EU, EØS, Schengen... På den andre siden sitter bilderbergerne og New World Order og trekker. Globalistenes verk. Vi har dem på tvers i eliten av partiene i Norge, det er bare å merke seg hvem som er EU-forkjempere.

Moralen i landet.
Thorbjørn Jagland flyttet til utlandet, hvor han bor i gratis statseid bolig mens han hever en skattefri lønn på rundt to millioner i året, med de fleste frynsegoder som er mulig å hente ut. Mannen som har personlig livvakt sitter der i utlandet og påstår at Norge er et trygt land å bo i. Vi som bor her leser derimot daglig om knivstikking, voldtekter og ran. Politiet fortviler! Kriminaliteten som har eskalert enormt de siste årene, er kommet med Schengenavtalen og åpne landegrenser, og innvandringen som Arbeiderpartiet og sosialistene har vært pådrivere for. Skal man få en verden uten landegrenser, styrt fra FN, så må også befolkningen på jorden flyte fritt, også de kriminelle. Norge som rik oljenasjon må ta sin del av denne kriminaliteten. Globalistenes drøm, der de selv er forespeilet fine stillinger i Europaunionen og kan leve beskyttet i rikdom med sine nærmeste, distansert fra folket.
Gro Harlem Brundt Land, skatteflyktningen vår som lever i Brüssel under falskt navn og som hevdes ha vært med å lure unna penger fra Nortrashipfondet. VG, Dagbladet og resten av de store tabloidavisene vet dette, men de skriver ingen ting om det. De er med på bedraget som skjer ved å fordekke det, der deres jobb burde være å belyse saken, som de folkeopplysere aviser skal ha i et samfunn.

Domstolene er et kapittel for seg i dette falskneriet
Høyesterettsdommere som har dømt gjennom flere tiår uten å ha sine embeter i orden, hvor dette blir skjult for befolkningen ved å endre grunnloven på ulovlig vis. Dommere som dømmer så partisk alt etter hvilken posisjon du har i Arbeiderpartiet.
Vi husker den fyllekjørende sorenskriveren, som ble belønnet med en fet etterlønn for å ha fyllekjørt bilen ut av veien. Den kvinnelige sorenskriveren som tidligere har dømt andre mennesker strengt for lignende handlinger. Der gjaldt ikke loven for henne selv.  Loven er ikke lik for alle under denne Arbeiderpartistyringen, hvor de har etablert ett sett lover for befolkningen og et annet sett lover for kremen av eliten blant sine i politikken.
Vi husker også den overgrepsdømte dommeren som fikk avskjed. Han drev også med krenkende aktiviteter mot mindreårige på internett.
Sist på fronten er Scandinavian Star ulykken. Her må mange innen justisembetet vært involvert. Saken er i skrivende stund ikke rullet opp. Avsløringen om at brannene på Scandinavian Star i 1990 er utført som del av en forsikringssvindel kan innebære en rettsskandale, mener den Nasjonale støttekruppen.
ABC-nyhetene skriver at ni ansatte var med å spre branner på skipet. Hvordan er det mulig å få hele ni mennesker til å delta i slikt makabert verk, som tok hele 159 menneskeliv i den voldsomme brannen for 23 år siden. Mannskapet saborterte brannslukkingen ved å åpne vinduer så ilden fikk mer luft og næringDet kan ikke være tvil om at det sitter mektige mennesker i rettsapparatet som kunne la dette gå gjennom.

Barnevern som herjer med barn og familier
Vi har et barnevern som er helt ut av kontroll, eller er det nettopp kontrollert av Arbeiderpartiet, for å ta makten over alle mennesker i landet, skremme befolkningen? Det kan se slik ut, når man går nærmere inn på ordningene som ligger i dette spillet.
Fra Det kongelige barne-, likestilling og inkluderingsdepartementet underskrevet av Oddny Grete Råd (e.f.),  sitter jeg med referanser fra årsrapport for 2011, at statlige barnevernets utgifter fratrukket refusjoner til hjelpetiltak i hjemmet var på 809 kroner per oppholdsdag. utgiftene til fosterhjem og institusjon var på henholdsvis 1120 kroner og 7574 kroner per oppholdsdag.
Når man leser slike tall så forstår ethvert oppegående menneske at dette handler om penger og makt. Hvem tjener på dette? Ikke barna! Ikke familiene!
Riksrevisor Jørgen Kosmo leverte en 80 siders rapport, hvor han slaktet barnevernet. (Det ligger link i bloggen som linket til over, for den som ønsker å lese mer om det, og barnevernssaker.)
Jeg leste nylig om en mor som tok sitt barn med til legevakten for barnet hadde blåmerker, hun mistenket at det kunne komme av en vaksine. Denne mor søkte hjelp for sitt barn. Det hun derimot opplevde var at barnet ble fratatt henne og barnevernet koblet inn, der de mente hun kunne ha påført barnet blåmerkene.
Utdrag fra Advokatfirmaet Sylte her:
"Et sykehus på Østlandet har lagt til grunn at omsorgssperson har utøvd vold mot et barn under 5 år, som følge av påviste blåmerker hos barnet. Det var omsorgsperson selv som kontaktet helsevesenet om blåmerkene, med bekymring om alvorlig blodsykdom.
Sykehuset responderte denne kontakten, med å kontakte barnevernet med påstand om at blåmerkene skyldes vold, fordi det etter sykehusets oppfatning med 100 prosent sikkerhet ikke finnes medisinsk forklaring på forholdet. Barnevernet har uten videre overprøving lagt sykehusets påstand til grunn, og på dette grunnlag fjernet barnet fra hjemmet (akuttvedtak). Barnet benyttet i perioden da blåmerkene ble påvist, astmamedisinen Flutide (GlaxoSmithKline). I felleskatalogen omtales blåmerker som en vanlig bivirkning. Muligheten for at Flutide er årsak, er ut fra journaler ikke i det hele tatt vurdert av sykehuset."

Folk tør ikke henvende seg til leger lenger når barn er sjuke, da de risikerer at barnevernet blir satt på de og de henter barna deres i stedet for å gi legebehandling. Foreldre som opplever utfordringer med barn tør heller ikke oppsøke barnevern for hjelp, der de opplever å bli jaktet og motarbeidet som foreldre, heller enn at hjelpetiltak til støtte for barnet og familien blir satt inn.
Hvilket vern av barn!! Jeg har aldri vært involvert i barnevernssaker med egne barn, men etter at jeg begynte å ta aktiv del i samfunnsdebatten under fullt navn og blogger, så er jeg blitt kontaktet av flere som ønsker min bistand og hjelp opp mot dette maktapparatet der de er blitt helt overkjørt og fratatt all myndighet og borgelig aktelse fra denne helvetes etaten som har ødelagt langt flere barn og familier enn de har hjulpet. Senest fredag ble jeg kontaktet av nok en mor som var i dyp fortvilelse. Jeg har dessverre ikke mulighet til å gå inn i alle enkeltsaker, jeg har ikke kapasitet til å hjelpe alle.
Galskapen må stoppes! Kan samtidig opplyse om at det er demonstrasjon mot barnevernet i Trondheim den 3. mai, hvor det er satt opp flere busser hvor det kommer folk helt fra Oslo for å delta. Jeg oppfordrer alle mine lesere til å sette av dagen og delta på Torget i Trondheim denne dagen. Det vil bli holdt mange taler og hvem som helst kan gå på talestolen, om de ønsker å formidle noe til befolkningen denne dagen.
Nylig har 20 land signert en tilleggsprotokoll i FNs barnekonvensjon, som skal gi barna rett til å klage. Norge ville ikke signere denne avtalen. Det viser helt klart hvordan Arbeiderpartiregjeringens holdning er til barn og mennesker. Det er ikke rart at Norge er rykket ned fra å være en A-nasjon til B-nasjon på menneskerettigheter.
Psykolog Joar Tranøy går ut mot sakkyndige og mener det er en illusjon at psykologer er uavhengige, og at psykologer derfor ikke bør brukes som sakkyndige utredere, spesielt i saker som omhandler barn. Han mener de er betalt av barnevernet.

Økokrims herjing med mennesker
-der de er Arbeiderpartiets forlengede arm for å inndrive penger i statens interesse, der de går klappjakt som blodhunder etter offer, til de drives i døden. Hvor de ikke utvises menneskelige vurderinger og takter i hele tatt, der de ansatte ser ut til å opptre som kalde roboter uten tanker for at det er mennesker de herjer med. Hvem er disse menneskene? Hva får mennesker til å handle slik?
Er det slik Milgram-eksperimentet viste, at mennesker kan få seg til å utføre de grusomste handlinger så lenge ansvaret blir plassert et annet sted enn hos de selv? Er det slik at disse djevlene som jobber i statsforvaltningen er med på å utøve ondskap mot folk, av den grunn de mener ansvaret for deres gjerninger sitter hos Arbeiderpartiet? Har de blindt fulgt ordrer og vært bundet av lydighet til en øvrighet med egne regler? Noe må det være som gjør at mennesker blindt er med på ondskapen, uten å protestere.


Utover dette, anbefaler jeg å lese bloggen hvor jeg har hentet frem flere større saker med svindel og bedrag av befolkningen, som Arbeiderpartiet står ansvarlig for. 

Oppdatert 27.10.14:
"Tidligere i høst solgte staten seg helt ut av fiskeoppdrettsselskapet Cermaq, og har tidligere solgt seg kraftig ned i Entra. På listen over kommende nedsalg står blant annet Mesta, SAS, Telenor og Flytoget." Les mer om det på NA-24 her.
"– Det er ingen tvil om at vi nå går inn i en gullalder for meklere og advokater som jobber som mellommenn for regjeringens privatiseringsprosess, sier Senterpartiets Geir Pollestad." les mer på Klassekampen her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.