18 april 2013

Stoltenberg bløffer landsmøtet i Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiets landsmøte er i gang. Og slik listet Stoltenberg opp skjebnevalget, om en blå regjering tar over. Hvilken skremselspropaganda. Man bør vel være vettskremt om disse skal herje landet i nye fire år, spør man meg.
  • Trygg økonomisk styring - eller usikkerhet for norsk økonomi
  • En god skole for alle - eller privatisering av skolen
  • En politikk for ryddig arbeidsliv - eller svekket stillingsvern og flere midlertidige ansettelser.
  • En regjering som tar klimatrusselen på alvor, eller en regjering som ikke engang er enig med seg selv om det finnes et menneskeskapt klimaproblem
  • Internasjonal solidaritet - eller kutt i bistanden til verdens fattige land

For å plukke dette fra hverandre:
- Hvem gir den økonomiske styringen som Arbeiderpartiet med Jens representerer, trygghet?
Skattebløffen hans har Gunnar Stavrum redegjort for her på Nettavisen. Oljefondet har han gitt vekk til offentlig ansatte. Listen er så lang at det blir for langt å ta med alt, men er lagt ut her i en tidligere blogg. 
-Og tryggheten hvor er den? Nå leser vi daglig om folk som lider i hopetall innen helse og omsorgssektoren.
Ventelistegarantier, som ikke er verdt papiret de er skrevet på. Sykehuset Innlandet jukser med psykiatri-ventelister. De kaller inn pasienter som en konsultasjon for å registrere de, og lar det så gå både måneder og år før pasientene får behandling. Folk får frister gang på gang, men avtalene brytes. I løpet av årets første fire måneder opplevde 1454 pasienter slike fristbrudd her i landet. Hva koster pasienter på ventelister staten å gå slik, mot at de kom under behandling og raskt ut i jobb igjen?
Folk har aldri hatt større kjøpekraft enn nå sier han, men nevner ingen ting om at det norske folk aldri i historien har vært mer gjeldstynget enn nå! Han har snakket om lønnsvekst, men nevner ingen ting om nye skatter og avgifter som blir lagt på, som spiser opp både den og mer til. Nær 500 tusen mennesker står utenfor arbeidslivet med Arbeiderpartiet og Stoltenbergs politikk. Er det trygg økonomisk styring? Eneste det er godt for er vel AP. Ved å holde folket nede, ta fra de pengene så gjør de folk handlingslammet og de vil ikke kunne opponere. Gebyrer for å få sine saker for retten er satt så høye at folk ikke har råd å hevde sin rett i rettstaten, som under denne regjeringen er blitt en røverstat! Dommerforsikringsskandalen hvor grunnlovens § 21 ble satt til side for å dekke over de lovbrudd som er begått i domstolene. Det er mange måter å ta makten over befolkningen på. Men AP er gjennomskuet, meningsmålingene taler for seg. Stoltenberg og hans likemenn i arbeiderpartiet har nå korrumpert partiet så det er nede på 24%-tallet på meningsmålinger. En historisk bunnmåling for AP. Hvorfor? Et enkelt svar; folket er i ferd med å våkne. De finner seg ikke lenger i å bli svindlet av staten! Folket finner seg ikke lenger i nepotismen som herjer partiet som en  helhetlig mafiaorganisasjon.


- En god skole for alle sier han og mener det er AP som best sørger for det.
Hvordan er det med skolen etter at han har styrt i 8 år? Skoler er fulle av mugg så ungene blir syke, svømmebassengene er tomme, for kommunene har ikke økonomi til å drifte de. Ni av ti kommuner har fått pålegg fra Arbeidtilsynet for dårlig inneklima i skolene. Lærerflukten gjør skolen fattigere på kunnskap. Man kan undres hvorfor. Er det den politiske silingen som foregår ved lærerhøyskoler? Der lærerstudenter fra den blå siden ikke blir gitt karrieremuligheter i skolen og således hopper av der de opplever at skoleledelse er sterkt sosialist og venstrestyrt? Tiden vil vise når Stortinget jobber med å finne årsaken til lærerflukten.

Kommunene har ikke råd å skjøtte om skolen og norske barn etter den massive innvandringen de er blitt pålagt å ta i mot i kommunene, der de tjener på å ta i mot asylsøkere kun de tre første årene. Etter det blir de en utgiftspost for kommunene, da de færreste kommer seg i jobb og blir stående i jobbene. Etter 25 år i landet er halvparten på trygd.
Landet taper 4,1 million for hver ikke-vestlig innvandrer, og Stoltenberg snakker om ansvarlig økonomisk politikk? 
Det er kommunene som må forsørge de som ikke har jobb, da sosialkontorene er kommunenes ansvar. Tre av ti sosialklienter har innvandrerbakgrunn. Dette handler ikke om rasisme, men virkeligheten, som Jens Stoltenberg ikke vil snakke om. Hans drøm om en ny verden. New World Order -en verden uten landegrenser styrt fra FN gjør at han vil spre verdens befolkning. Hvilken posisjon han selv skal ha i dette nye verdensherredømmet snakker han ikke om. Denne maktoverdragelsen som er landsforræderi er fordekt under benevnelsen "Globalisering". De jobber nå for å få monarkiet bort, så maktoverdragelsen skal kunne skje smertefritt.
De siste 5 årene er nærmere 40.000 gårdsbrukt lagt ned i Norge, for at Norge ikke lenger skal være en suveren selvstendig nasjon, som brødfør egen befolkning. Ansvarlig politikk??

- En politikk for ryddig arbeidsliv sier han også at Arbeiderpartiet representerer, og best kan skjøtte om. Jens sørger for sine. Byråkratiet i Norge er bygd ut med flere tusen ansatte, men hvem skal produsere, skape verdier? Folk tør ikke starte bedrifter, for de makter ikke skjemaveldet og alle skattene. Arbeidsformidlingen eksisterer ikke, NAV er blitt en utbetalingsstasjon for folk som ikke har jobb.
Det er blitt flere arbeidsledige i Norge, og statsekretæren er urolig over utviklingen.
Professor Victor D. Norman sier Norge ikke har brukt pengene til å bygge landet. Han viser til kvaliteten på veier, skolebygg og jernbane. Det er en vedlikeholdskrise som langt på vei er særnorsk sier han til Dagens Næringsliv. Det samme ser vel vi som bor og virker i landet her. Det er typisk norsk å være god, sa vel skatteflyktningen vår, Gro Harlem Brundtland, hun sa derimot ikke noe om hva det var de var god på. I mine øyne er det svindel og bedrag denne Arbeiderpartiregjeringen kan skryte på seg å være god på!
Carsten O. Five, en av de som startet opp bladet "Dine penger", påstår arbeidsledigheten i Norge er på over 16% Det stemmer nok langt mer med virkeligheten. Arbeiderpartiet har tidligere blitt avslørt i å trikse med forskningsrapporter.


- Jens Stoltenberg messer fremdeles om klimahysteriet. 
Ny forskningsstudie som er lagt ut i slutten av 2012 viser at CO2-utslippene ikke har hatt fullt så stor effekt på klimaet som man til nå har trodd. 
Stoltenberg tror visst at miljøgifter blir borte om man kjøper seg klimakvoter og sender giftig forurenset avfall til fattige uland, som ikke har utstyr til å nøytralisere eller håndtere det på forsvarlig vis. Brennpunkt hadde en svært opplysende dokumentar om det for få måneder siden. Giftig avfall fra Norge ble fraktet til ikkevestlige fattige land, hvor giftene forårsaket stor fiskedød, og menneskene som bodde der ble syke og fikk deformerte barn som følge. Fiskenæring som tidligere hadde holdt de små fiskelandsbyene i livet var dødd ut som følge og folk der hadde ikke fisk og selge, således fikk de ikke inntekter å kjøpe mat og nødvendige ting for. Jammen kan Jens Stoltenberg skryte av bistandspolitikk, der han gir smuler for de kjeltringestreker han har vært med på i denne miljøkriminaliteten selv. Klimakvoter.. -hvem med anstendigheten i behold hiver griseriet sitt over til naboen og mener seg selv å handle riktig?

- Internasjonal solidaritet, er et kapittel for seg! Det må bare leses her på bloggen!
Denne bistandshjelpen var så feilslått og ille at politiske krefter nektet Aftenposten å trykke det i avisene når det ble avslørt. Man kan spekulere i hva mer denne regjeringen skjuler når det gjelder å sende pengene ut av landet. Gullbeholdningen er så vidt meg bekjent solgt ut av landet og porteføljen i oljefondet har ikke regjeringen kontroll på.

Omfanget av svinn i norsk bistand overrasker Riksrevisjonen. 70 prosent av all antibiotikaen i helsevesenet i Malawi forsvinner før den når ut til pasientene.
5,4 bistandsmilliarder fra Norge over 10 år har ført til liten- eller ingen endring for styresett og levevilkår i landet, viser en rapport fra Norad.
"Norge kommer til å sette tydelige grønne fotavtrykk i Polen i årene framover. Avtalen som sikrer Polen over 4,6 milliarder kroner (578 millioner euro) i EØS-midler fram til 2014 ble undertegnet i Gdansk fredag 10. juni (2011) Norge bidrar med 97% av den summen."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.