05 mai 2013

Arne Hjeltnes tale på landsmøtet for Høyre

Arne Hjeltnes tale på landsmøtet for Høyre synes jeg var veldig fin. Han tok de rød-grønne på kornet mange ganger, på en slik måte at det var en fornøyelse å høre.
Vil gjerne dele den fornøyelsen med dere, og dere hører den ved å klikke denne linken.

Hjeltnes berørte derimot ikke Høyres tilknytning til FNs nye verdensorden. Hvor også Høyre vil legge norsk makt under denne nye verdensordenen, New World Order. I deres plan skal alle land styres derfra, i den nye verden uten landegrenser, som partiet jobber for. Høyre har mange bilderbergere i sin elite.

Mange lurer på hvor jeg står politisk. Adresseavisens sosialistiske journalist, Knut Okkenhaug stemplet meg høyreekstremist, det med hjelp av redaktøren Arne Blix. Det var hans måte å forsøke å bringe meg til taushet i den offentlige debatten, -at det skulle virke mot sin hensikt skjønte de vel ikke. De siste måneder har over 30.000 mennesker vært innom og lest i denne bloggen. Det er ganske bra til å være en politisk blogg!
Jeg er verken høyreekstremist, rasist, hitlersympatisør (nazismen var sosialistenes verk) eller breiviking eller noe annet fandenivoldsk man kan båssette meg med. Jeg er et menneske med egen fri vilje, som ytrer hva jeg selv mener er rett og galt, jeg er gammel nok og har nok kunnskap om mennesker og samfunnet vi lever i, til det! Uavhengig av hva noe parti mener og står for. Jeg vil ha ærlige politikere i regjering og på Storting som jobber som folkets representanter. Det er det som er demokrati! I dag er det dessverre alt for mange politikere som jobber mot den norske befolkningens ønsker og behov, hvor den korrupte sosialistiske pressen hjelper de i det arbeidet.

Makten tilbake til folket, det er min kampsak!
Politikere som jobber for det, har min sympati og stemme.

Legger inn link til menneskerettigheten, som Norge har forpliktet seg til å følge. De brytes hver dag i dette landet. Norge er degradert fra å være en A-nasjon til å bli B-nasjon som følge av dette misligholdet.
Det er viktig å merke seg at Menneskerettighetene står over Grunnloven.
Mange tror at man er nødt å gå alle rettsinstansene i Norge (Tingrett-Lagmannsrett-Høyestrett) for å klage sine saker inn til menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Det er feil. Man kan når som helst sende klage dit.
I barnevernsaker pålegger fylkesnemda handlinger hos foreldre. De har ingen fullmakt til å sette domsavsigelser. Anmeld barnevernet for brudd på menneskerettighetene og kjør sakene rett til Tingretten. Ikke la mennesker uten kompetanse raljere med dere! Har dere ikke en advokat som vil bruke menneskerettighetene, så kast han og skaff en ny. Da er han ikke god nok på sitt fagfelt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.