04 mai 2013

Demonstrasjon for granskning av barnevernet

I går, 3. mai, var det demonstrasjon på torget i Trondheim for gransking av barnevernet i Norge.
Jeg var opptatt på formiddagen med andre viktige ting, så jeg fikk ikke vært tilstede da, men dro dit på ettermiddagen. Det ble en dag med mange sterke inntrykk.

Det startet da jeg kom hjem fra gjøremål på formiddagen. Jeg fikk nok en telefon fra en fortvilt forelder. Det har blitt mange etterhvert. Der nedbrutte fortvilte foreldre tar kontakt med meg, for de tror jeg er journalist siden jeg har skrevet litt om barnevernet rundt om på forskjellige medier.
Jeg skriver generelt mye om det som berører overgrep mot mennesker. Dette er etterhvert blitt min kampsak, der jeg stadig er vitne til at overgrep skjer mot mennesker fra det offentlige. Betal din skatt med glede, husk alt du får tilbake fra denne velferdsstaten! Kyss meg i røva... kan jeg bare si til det. Pedagogisk fin formulering? Nei så absolutt ikke, men nå får det være nok av overgrep mot folk! Mennesker blir jaktet som fritt vilt i dette landet av staten og barnevern, som om det var satt dusør på menneskene, og kanskje er det det? Mange innen barnevernsarbeidet ser visst store penger i dette arbeidet, som fortoner seg som rene barneindustrien. Nei nå må du gi deg, sier kanskje du? Hvor mange saker har du selv fått innblikk i, som fornekter all den urett som ikke rammer seg selv? Når har DU tenkt å rekke ut en hånd til mennesker som blir fullstendig overkjørt, og som trenger litt av din styrke og støtte?

Tilbake til denne forelderen som ringte meg, så hadde barnevernet vært og hentet barnet i skolen, der det bor på en annen kant av landet hos sin mor. Far er en ordentlig mann, god utdannelse, god jobb, eget hus og familie. Han har aldri forsømt sitt barn, eller lagt hånd av negativ karakter på sitt barn. Denne far vil gjerne ha barnet sitt boende hos seg, når mor er blitt fratatt det. Men fylkesnemda har bestemt at det får han ikke. Barnet skal flyttes til en helt annen kant av landet. Noe som gjør at kontakt med far blir enda vanskeligere, når avstanden blir dobbelt så stor som tidligere. Dette er jo ren og skjær utspekulert trollskap fra de barnevernsansatte og involverte som utøver makten i barneoverdragelsen. Jeg lurer virkelig på hva de er satt sammen av! Disse aktørene i barnevernet og fylkesnemd som har fattet beslutningen, kan umulig ha kunnskap om barnesinnet eller det fagarbeid de har begitt seg innpå. Der skorter det på langt mer enn sunt vett!
Etter flere slike telefoner den senere tid, var det en selvfølge å stille opp i demonstrasjonen for gransking av barnevernet, som gikk i Trondheim i dag.


Menneskerettighetsjuristen Marius Reikerås gikk på podiet og holdt en appell like etter at jeg ankom. Han hadde mange eksempler å komme med. Blant annet en gutt på 16 år fra Trøndelag, som var tatt av barnevernet og flyttet til en institusjon sørpå. Gutten likte seg ikke der og ville hjem til sin far. Gutten stakk av fra barnehjemmet og dro hjem til pappan sin i Trøndelag. Da møtte barnevernet mannsterke opp med tre personer pluss to politibetjenter for å hente gutten. Gutten stakk av i strømpelestene og sprang det han greide i snøen bortover veien, men politibetjentene nådde igjen den 16 år gamle gutten. De smelte han i bakken med makt og satte på han håndjern og slik ble han fraktet i bil flere timer tilbake til institusjonen. Marius Reikerås publiserte bildet på Facebook, hvor 90.000 mennesker har delt bildet videre. Han ble truet med anmeldelse for dette, men Marius er ingen reddhare og svarte med at offentlige tjenestemenn bør kunne svare for sine handlinger offentlig, om ikke er det de som har et problem. Offentlige tjenstemenn skal jo ikke øve handlinger som ikke tåler innsyn i deres fremgangsmåter mot barn. Hva hadde skjedd om en forelder hadde lagt barnet sitt i bakken med makt? DET ville vært en overgrepssak hvor barnevernet kom og hentet ungene det! Men hva når det er barnevernet selv som faktisk begår fysiske overgrep mot barn, som i dette tilfellet?....


Psykolog Einar C. Salvesen var den neste ut med en lengre redegjørelse over barnevernets arbeid. Han har selv vært sakkyndig i barnevernssaker tidligere. Han orket ikke mer av det så han trakk seg ut. Salvesen orket ikke for at han var lat, men på grunn av det han så innenfor dette arbeidet av aktørene som var involvert. Han sa han ikke hørte noe fra andre psykologer som sakkyndige. De var tause om det som skjedde.
Han mente at atferd til barn som var avvikende fra normalen ikke kunne tilskrives foreldrene, men derimot savnet etter mor etter å ha blitt skilt fra henne, endret atferden til barnet. Man kan jo bare tenke seg selv om man ble skilt fra det mennesket man var mest knyttet til på jorden med tvang, hvordan man selv ville reagert? Vi som blir bedt om å tenke slike tanker, vi er voksne, som har lært å beherske oss innenfor de sosiale rammer som er akseptert av samfunnet. Barn derimot de er uslepne diamanter i så måte, de følger det naturlige instinktet. Dette vil altså barnevernet sykeliggjøre?
Salvesen sa også at sakkyndiges påstander av diagnoser hos mor ofte blir fulgt opp med redegjørelse for konsekvenser disse kan ha med nye diagnoser og som da brukes mot mor som sannhet. Hun blir da diagnosert "personlighetsforstyrret", helt til hun kan dokumentere at det er feil. Innen det kommer så langt har det gått to år og da bruker barnevernet "barnets tilknyting" som argument for å holde ungene adskilt fra mor. Han sa barna ble traumastisert etter forsterhjemsoverføringer der de blir isolert fra besteforeldre, onkler og tanter. Salvesen snakket også om foreldre fra andre kulturer, som ofte er blitt fratatt ungene den senere tid. Årsaker til at de bli fratatt ungene er at de dasker og slår ungene. Han mener barnevernet ikke prøver nok å kommunisere med disse foreldrene og at atferden deres lett kan endres med å snakke med dem om norsk kultur og regler som gjelder her i landet.
Einar Salvesen sa det drives hekesjakt på foreldre i skolen, han spurte om det virkelig var voksne utdannede mennesker i stillingene. Barnevernets ansatte har for dårlig kompetanse der de går inn i familier i stedet for å sette inn hjelpetiltak. Det er det største problemet sa han.
Sakkyndige psykologer blir hørt i retten, de har definisjonsmakten i rettsaler og det er skummelt sa han videre, da han ikke forstod hvordan de kunne fatte beslutninger der på spekulatære beskyldinger. Ut fra det trekker de konklusjoner om manglende omsorgsevne. Det er manglende samsvar med observasjoner og konklusjoner, hvor dommere bøyer seg i støvet for konklusjonene i følge han.
Salvesen sa han følte seg schisofren da han mente at det måtte jo være noe der. Det er blitt små totalitære systemer som i Sovjetunionen sa han. Forskjellen var at i Sovjet så ser de alvorlige ut, mens her i Norge smiler de. Han sa sakkyndige overfører sine meninger for hvordan de selv lever, på hvordan andre skal leve sine liv.
Les også denne artikkelen av Einar C. Salvesen.

Det var også fritt frem for publikum som var tilstede å komme opp å berette sine historier. En somalisk mann opplevde at barnevernet kom og hentet den tre måneder gamle babyen deres på asylmottaket på grunn av at barnet ikke så sin mor i øynene, mens de var på besøk der. Men disse utdannede barnevernsansatte observerte at barnet så på dem. Det var på det grunnlag barnevernet mente at noe var fryktelig galt og at barnet burde fjernet fra moren. Den somaliske mannen, som virket høyst fornuftig og oppegående, tross fortvilelsen over å mistet barnet til barnevernet, sa det var naturlig at et lite barn ser på barnevernsansatte når de kommer på besøk, for den lille er i en alder at barnet oppdager verden. Barnet vil alltid se på noe som er nytt med forundring. Barn er nysgjerrig når de oppdager verden.
Vi som er foreldre selv og har sett våre barn, vi kan vel skjønt si oss enig med den somaliske mannen i et slikt ressonement?!

Elisabeth Kjelstad som ledet demonstrasjonen avsluttet med at denne demonstrasjonen ikke slutter i dag, men at den starter i dag. Det mens faklene brant i hendene på demonstrantene som var møtt frem for å støtte saken. Hun opplyser også om gruppen hun har opprettet på Facebook, som heter "Vi krever gransking av barnevernet".Vi vil nok se flere slike samlinger med opprør rundt om i landet. Hvor befolkningen ikke lenger finner seg i barnevernet og statens overgrep mot barn og familier. En stat som etterhvert er blitt folkets fiende.

Takk til Elisabeth og alle som bidro til at dette ble en flott markering!
Jeg vil også rette en stor takk til alle som deler sine historier, som engasjerer seg mot det offentlige, som innhenter dokumentasjoner, som jeg får bruke i min blogg for ytterligere å bringe informasjon ut til befolkningen! Dere bidrar i stor grad til å gjøre denne bloggen levende. Det dere har satset, med resultat å bli heksejagd av presse og myndigheter som følge av engasjementet, i likhet med meg selv, det har banet vei for mange.

Jeg mener det er viktig at mennesker får vite hvilke pengestrømmer som går i barnevernet. Se selv hva fosterforeldre og barnevernsinstitusjoner mottar i støtte for hvert samværsdøgn de har med fosterbarn i skrivet under, som kommer fra det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement . Jens Stoltenberg sa før valget for fire år siden at han og hans regjering skulle skaffe flere arbeidsplasser. Jeg tror ikke det var barnehandel det norske folk forespeilet seg da.Barn er blitt handelsvare i Europa. Se til England hvor barnevernsinstitusjoner er havnet på børsen. Hvilken retning, hvilken familiefiendtlig statstyrelse... Galskapen må stoppes.

En barnevernsleder som angriper advokaten for å føre sin sak for klienten, hvor egnet er en slik til å kle en slik stilling? En slik maktovergriper har kanskje liten erfaring med å takle mennesker som står opp for loven og det norske folk? Det finnes autoriteter som tror de kan sette til side lovverket og ture frem som de vil, uten konsekvens.

Oppdagert 18.11.13 
Klassekampen skriver at rektorer i videregående skoler ikke vil ha barnevernsbarn og legger press på institusjonene om å ta ungdommene ut.

Tenåringsforeldre på 15 og 16 år blir fratatt sitt nyfødte barn. De fikk kun to måneder sammen med barnet sitt, tross at besteforeldre ønsket å stille opp for de unge foreldrene. Advokaten, til det unge paret, Venil Katharina Thiis mener barnevernet øver maktmisbruk når de fatter akuttvedtak. Hun sier videre til NRK.no at de advokater som har jobbet mye innenfor barnevernsområder ser misbruk av akuttvedtak i stor stil og håper Høyesterett kan sette en stopper for det.

Les også:


Les også:Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.