28 mai 2013

Landsforræderiet blir synlig

Til alle dere på Stortinget, som skal være folkets representanter og vokte denne regjeringen!
Jeg har enda tro på at det finnes noen få redelige politikere blant dere som tjener det norske folk.
På NRK leser man at regjeringen har 200 saker de skal behandle i Stortinget før regjering og Storting tar sommerferie.
De store partiene, som AP, Høyre og FrP har så mange ansatte at de kan få tid til å gå gjennom alle de flere tusen sidene med saksdokumenter. De små partiene derimot har ikke så mange øyne å sette inn på å lese sakene som skal opp i Stortinget, således får de heller ikke satt seg grundig inn i det som stemmes over. Det går på rettsikkerheten løs i Stortinget. Representanter vil ikke vite hva de stemmer over, med de konsekvenser det gir for landet og befolkningen som lever her.


Jfr § 93 i Grunnloven kan Stortinget overføre suverenitet til utenlandske organer - på avgrensede områder.  Men da kreves det trefjerdedels flertall og at minst to av tre stortingsrepresentanter er til stede under avstemningen. Stortinget har begynt å overføre myndighet til EU- og EØS-organer uten å bruke §93. Dette er kort og godt landsforræderi! Nå som regjeringen har drøyet med å fremme 200 saker som skal hastegjennomføres like innpå at Stortingets representanter tar sommerferie, så må man regne med at mange av disse ikke er tilstede i stortingssalen når disse sakene blir tatt opp og stemt over. Taktisk spill fra denne forræderske regjeringen. Stortinget og kontroll og konstitusjonskomitéen er ikke bedre, da de så langt har latt dette skje! Leder for kontroll og konstitusjonskomitéen er Anders Anundsen (FrP) sier det er en komplisert juridisk vurdering som ikke nødvendigvis samsvarer med Stortingets tolkning av Grunnloven. For noe pisspreik Anders Anundsen! Dette vet du bedre enn noen annen, at Grunnlovens paragrafer, ikke er tolkbare, de er tydelige og gjeldende for alle og enhver. Fatter du ikke såpass så evner du ikke å sitte i en så viktig og alvorlig stilling som du gjør, som leder for denne komitéen!!
Når ABC-nyhetene spør han om FrPs rolle i innstrammingen i praksisen til Stortinget med å overføre makt til EU og EØS uten å følge Grunnlovens § 93 sier han at FrP er opptatt av å avgi minst mulig suverenitet. Da vil jeg igjen si: Pisspreik Anders Anundsen, for "Fremskrittspartiet åpner for å fjerne hjemfallsretten som sikrer et fremtidig statlig eierskap til norske vannkraftressurser som i dag er på private hender." Sitt ikke der som leder av den komité å lyv for velgerne! Det er å holde velgerne for narr!
En av sakene som skal opp i Stortinget før sommeren er EU’s kontroll over såkorn og frø som leveres av Monsanto. EU vil ha Norge til å skrive under direktiv som gjør at norske bønder ikke lenger får bruke eget såkorn i matproduksjon. Men blir tvunget til å bruke genmanipulert såkorn og frø fra Monsanto. Det betyr på sikt at det norske folk med bøndene ikke lenger har råderett over egen matforsyning i landet. Folk er avhengig av mat. Tar man kontroll på maten, så har man faktisk tatt full kontroll på landet. Det står mer om dette, redegjort for på Nyhetsspeilet, med linker til kilder og mer bakgrunnsmateriale.
Her kan man finne en grei innføring i hva genmanipulert frø og korn fører til. Rotter som er brukt i forsøk viser at de får kreft. (Man kan jo spørre seg om det er del av befolkningsreduksjonen på kloden som er i gang fra den nye verdensorden.)
En ny studie viser at griser får dårligere helse når de spiser genmodifisert fôr og får høyere forekomst av betennelse i magesekken, enn de som spiser fôr som ikke er genmodifisert. Når vi vet at grisens fordøyelsessystem er likt menneskets, trenger man ikke være rakettforsker for å trekke sammenligninger hva konsekvenser også for mennesket kan gjelde.

Denne regjeringen med god hjelp fra mange bilderbergere på Stortinget driver regelrett landsforræderi, rett foran øynene på hele befolkningen! Nå må dere på Stortinget som er valgt inn dit, nettopp for å vokte denne regjeringen, reagere og handle før det er for sent!
Det ene etter det andre av landets forekomster privatiseres, naturressurser selges ut av landet. Norge som selvstendig og selvberget nasjon er snart historie, slik landsforræderne i regjering og på Storting nå handler. Avisene er tause om sakene og vinkler det på måter som menigmannsen ikke greier å oppfatte konsekvenser av.
Jeg har tidligere blogget om dette landsforræderiet som skjer foran øynene på befolkningen. Jeg anbefaler å lese gjennom det en gang til, for nå å se om dere kan se sammenhengene.
For de av dere politikere og velgere som ikke vet hva dere er en del av og bidrar med, så anbefaler jeg å lese bøkene til Per-Aslak Ertresvåg: “Makten bak makten” og “Sov mitt lille Norge”. For å få et helhetlig bildet av det som skjer med, og bak makten i Norge.

Norsk krigshistorie bør vel også omskrives, slik at politiske aktører forut og under 2.verdenskrig, får sitt rettmessige ettermæle. Alt for Norge, skriver Yngve Kvistad her på VG. Da regjeringen forsøkte seg på landsforræderi under krigen, og forsøkte å få kongen til å abdisere.


Her viser skjermdump over fra VG, at flere av stortingspartiene har forsøkt seg på landsforræderi. Endring av Grunnloven så de som enkeltpolitikere skal få mer makt. I et demokrati skal makten ligge hos befolkningen. 

Oppdatert 25.07.14
Dagens Næringsliv flytter stadig på artiklene, så hvor lenge den kan brukes som link er uvisst.
  

Stortinget er i dag fullt av landsforrædere. Alle som har vært med på å overføre makt til Norge, mot befolkningens vilje har forrådt både landet og det norske folk. 

Hvilke holdninger av frimurer og stortingpresident Olemic Thommessen (H):

Les hele saken på Dagbladet.no her.

Lørdag 17.01.15 kunne man høre på nyhetene at Norge har kjøpt opp eiendommer i utlandet for 73 milliarder, samtidig som de selger ut skoger i Norge for store summer til utenlandske oppkjøpere. Det samtidig som denne "Stortingsmakten" raner befolkningen med bompenger for å kunne ferdes på folkets egne betalte og bygde veier i landet, finansiert med folkets egne skattepenger. Landsforræderne i Stortinget bør svare for sine handlinger mot land og det norske folk, der de frarøver kommende generasjoner livsarven! Man husker krigsoppgjøret og straff for landssvikere!

"Mennesket er født fritt, og det er overalt i lenker." 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.